Skip to main content

„Tegime ettepanekud, mis summaarselt ei ole suured, aga nendest tulenev kasu on märkimisväärne – tallinlased vajavad nii konkuretsivõimelist ühistransporti rööbastranspordi eelisarendamise näol kui kvaliteetsemat linnaruumi talvel põhjamaade vääriliselt hooldatud kõnniteede näol, et soodustada enam jalgsi ja ühistranspordiga liikumist. Sama oluline on, et meie õpetajad saaksid väärilisemat töötasu, et tagada ka tulevikus meie noortele kvaliteetne haridus. Targad noored on meie tuleviku edu võti,“ sõnas Erakond Eesti 200 fraktsiooni esimees Joel Jesse.

Selleks, et Tallinna maksumaksjate raha kasutamisel pidada silmas linnaelanike parimaid huvisid oleme koostanud ühise alternatiivse ettepaneku Tallinna 2024. aasta eelarvele. Meie ettepaneku eesmärk on näidata, et ainuüksi eelarve väikeste muudatustega on võimalikud suured muutused:

  • toetada eestikeelsele õppele üleminekut ja õpetajate järelkasvu;
  • tõsta ühistranspordi konkurentsivõimet ja tagada hästi hooldatud linnaruum;
  • tagada linnaosadele vajalikud ja olulised investeeringud.

Nende eesmärkide ellu viimiseks tuleb lõpetada maksumaksjate raha arulage raiskamine ning eraldi meediaimpeeriumi ehitamine Eesti pealinnas. Tuleb lõpetada Venemaa mõjuvälja laiendavate asutuste ja sümbolite toetamine. Lõpetada tuleb „omade“ eelistamine ja Lasnamäe eelistamine teistele Tallinna linnaosadele.

Reformierakonna, Erakond Eesti 200, Isamaa Erakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonide esitatud alternatiivsete kulude maht on ligikaudu 27 miljonit eurot.

11,2 miljonit suunatakse õpetajate töötasu alammäära ja lasteaedade õpetajate abide töötasu tõstmiseks. 2024. aastal oleks õpetajate töötasu alammäär 1850 eurot ning õpetajate abide töötasu 1200 eurot. Lisaks toetatakse eestikeelsele õppele üleminekut lasteaedades.

6,5 miljonit investeeritakse Tallinna ühistranspordi uue, kaasaegse ja elanike ootustele vastava liinivõrgu väljatöötamiseks ning alustamaks tegevusi kiirete trammiliinide eelisarendamiseks Kristiine, Mustamäe, Õismäe ja Lasnamäe suunal. Lisaks alustatakse õhutrammi projekteerimist Lennujaama ja Rail Balticu terminali vahel.

Täiendava 7 miljoni euro eest alustatakse kõnniteede hooldust, millega vabastatakse koduomanikud kohustusest hooldada talveperioodil linnale kuuluvaid teid ja tänavaid.

Lisaks algatatakse olulised investeeringud haridusse ning linnaruumi Pirital, Haaberstis ja Kristiines, mis lähtuvad sealsete elanike vajadustest, kuid mis vajavad täiendavat rahastust järgnevatel aastatel.

Tallinna õpilastele luuakse täiendav huviringide toetus kodulähedastes munitsipaalkoolides  ning abivajajate toetuseks laiendatakse supiköögiteenuse kättesaadavust.

Keskerakonna pikaaegne sisuline ainuvõim on pidurdanud olulisel määral linna arengut. Ainuüksi mõnede korrektuuridega on võimalik olukorda paremaks muuta. Ootame, et tänased linnajuhid võtaksid meie ettepanekuid kuulda, et Tallinnast saaks euroopalikum linn.