Toeta

Toeta Eesti 200 teekonda:

Saaja: ERAKOND EESTI 200
pank: EE177700771003124034 (LHV)
Selgitus: Annetus
NB! Kuna erakonnad ei tohi vastu võtta anonüümseid annetusi, siis palume mitteliikmetel lisada subjektireale annetaja isikukood