Skip to main content

Erakond Eesti 200 liitumisavaldusPalun täida avaldus, kohustuslikud väljad on tähistatud *’ga. Avalduse saad digiallkirjastada ID-kaardi või Mobiil-ID’ga’. Peale liitumisavalduse esitamist saadetakse see erakonna juhatusele ja Sulle e-postiga

  Soovin astuda erakonna Eesti 200 *

  liikmekstoetajaliikmeks

  Liikme staatusega kaasnevad kõik seadustes ja põhikirjas määratletud õigused ning kohustused. Liikmel on õigus hääletada erakonnasisestel hääletusetel, ta võib kandideerida erakonnasisestele ametikohtadele. Liikmel on liikmemaksu maksmise kohustus. Liige saab esitada taotluse liikmemaksu maksmisest vabastamiseks.

  Toetajaliige ei ole ametlikult erakonna liige. Toetajaliikmeks saavad astuda inimesed, kes on alla 18aastased või pole Eesti kodanikud. Tal on ligipääs erakonnasisestele infokanalitele ja ta saab kaasa rääkida erakonnasisestes aruteludes, kuid tal puuduvad liikme õigused (hääletada ja olla valitud). Toetajaliige ei pea maksma liikmemaksu.


  Olen *

  eesti kodanikpüsivalt Eestis resideeruv Euroopa Liidu kodanikmuu kodakondsusegakodakondsuseta

  Erakonna liikmeks saab astuda vaid Eesti Vabariigi kodanik või püsivalt Eestis resideeruv Euroopa Liidu kodanik


  Kinnitan, et mul ei ole kehtivat kriminaalkaristust. *

  Luban säilitada minu esitatud isikuandmeid erakonna andmebaasis minu liikmeks oleku ajal ning kasutada oma telefoni ning e-maili aadressi erakonnaga seotud oluliste teadete edastamiseks. *

  Liitun erakonna uudiskirjaga. Tellimuse saan iseseisvalt igal ajal lõpetada.