Skip to main content

Teisipäeval, 28. novembril andsid Viimsi vallavolikogu esimees Atso Matsalu ja koalitsiooninõukogu esimees, vallavanem Illar Lemetti teada, et senise Reformierakonna, Eesti 200 ja valimisliidu Vali Viimsi neljandaks partneriks saab Isamaa asemel Keskerakond.

„Viimsi arengu seisukohalt on oluline stabiilne ja hästi toimiv koalitsioon. Oleme koos koalitsioonipartneritega põhjalikult arutanud tänase võimuliidu toimimise üle. Nende arutelude käigus jõudsime üksmeelele, et volikogu töövõime kindlustamiseks on otstarbekas suurendada koalitsiooni eesmärkide saavutamisse stabiilselt panustavate volikogu liikmete arvu,“ ütles Atso Matsalu. „Muudatused koalitsioonis loovad aluse ka ümberkorraldusteks vallavalitsuses,“ lisas Illar Lemetti.

„Isegi koalitsiooni kuulumata on Keskerakond näidanud end konstruktiivse ja sisuliselt Viimsi arengusse panustava koostööpartnerina,“ üles Matsalu. Ta lisas, et kuna soovitakse suurendada kõigi osapoolte kaasatust, siis jäetakse üks volikogu aseesimeeste kohtadest opositsioonile.

Ka uue koosseisuga jätkatakse kehtiva koalitsioonilepingu elluviimist, sest see sisaldab kõigile muutunud võimuliitu kaasatud osapooltele olulisi eesmärke,“ ütles Illar Lemetti.

Muudatuse järgselt kuulub uude koalitsiooni senise 13 asemel 14 volikogu liiget 21st. Keskerakonna Viimsi piirkonna esinaise Annika Vaikla sõnul tunneb erakond heameelt võimaluse üle koalitsioonis Viimsi arengusse panustada. „Oleme valmis panustama Viimsi arengusse ja võimuliidus on meil selleks oluliselt rohkem võimalusi,“ ütles Annika Vaikla.

Illar Lemetti sõnul selgub ümberkorralduste täpsema elluviimise plaan järgmisel nädalal. „Tänan Isamaad senise koostöö eest ja loodan, et küll teises vormis, aga koostöö jätkub,“ ütles Illar Lemetti. Sama kinnitas ka Isamaa erakonna esindaja Jan Trei: „Jätkame konstruktiivset koostööd kõigi volikokku kuuluvate osapooltega ja toetame jätkuvalt Viimsile oluliste eesmärkide saavutamist.“