Skip to main content

Esmaste indikatsioonide põhjal on Eesti 200, sotside, Reformierakonna ja Isamaa vahel on suur ühisosa, kirjutab Eesti 200 juhatuse liige Aleksei Jašin.

Suurim kattuvus on seotud eelkõige plaaniga teha Tallinnas linnaametite ja -ettevõtete revisjon. Teiseks on selge arusaam, et tuleb tõmmata kriips peale linnameediale, mis töötab eeskätt propaganda ja võimulolijate reklaamimise eesmärkidel. On kõlanud, et tuleks keskenduda samuti eestikeelse hariduse, ühistranspordi ja linnaruumi teemadele. Linnaelanike huvides on see, et uus võimuliit keskenduks nende plaanide elluviimisele, mille osas valitseb suures pildis üksmeel.

Suuremaid erimeelsusi tekitavad teemad jäägu valijate otsustada ja järgmise võimuliidu teha peale 2025. aasta kohalike valimisi.

Läbirääkimised peavad algama kiiresti

Peab arvestama, et käesoleva aasta eelarve on vastu võetud ja selle lahti võtmine on sisuliselt võimatu. Seega see osa projektidest ja teenustest, mis toimivad linnaelanike huvides ja osutuvad revisjoni käigus põhjendatuks, peavad jääma. Luubi alla tuleb võtta eelkõige need linnaametid ja -ettevõtted, mille ümber tekkis kiht ametnike ja parteilasi, kes töötasid võimulolijate huvides. Olgu selleks linnameedia või muud ametid – seda kõike tuleks üle vaadata. Vabanevat ressurssi tuleks suunata eelkõige haridusse, et leevendada pikkade aastate jooksul süvenenud hariduskriisi.

Eesti 200 põhiliseks ülesandeks on viia pealinnas võimalikult sujuvalt läbi üleminekut eestikeelsele haridusele ning töötada välja õpetajate palga- ja karjäärimudeli, mis on vajalik haridustöötajate töökoormuse leevendamiseks. See vajab lisaraha ja tähelepanu uue võimuliidu poolt. Ilma selleta ei ole võimalik aidata raskustes olevaid koole, kus on praeguseks puudu sadu kvalifitseeritud spetsialiste. Sellele pöörame erilist tähelepanu ka koalitsiooniläbirääkimistel.

Uue võimuliidu läbirääkimised peaksid algama võimalikult kiiresti ja see on linnaelanike huvides. Tänane uudis, et Isamaa plaanib anda volitusi läbirääkijatele alles homme valmistab muret. Loodetavasti edaspidine protsess kulgeb kiiremini ja ajakriitilisi otsuseid tehakse operatiivsemalt. Eesti 200 delegatsioon on tänaseks komplekteeritud ja läbirääkimisteks valmis.