Skip to main content

Täna tegi Tallinna linnavolikogu otsuse, mis mõjutab linnaelu loodetavasti pikkadeks aastateks. Pole mõtet ajaloos sobrada ja hakata üles lugema, mida keskerakondlik linnavõim viimase paarikümne aasta jooksul on korda saatnud. Las sellega tegelevad vajadusel õiguskaitseorganid. Hoopis tähtsam on see, et tänane otsus on muutuste ja pikema visiooni algus.
Enne umbusaldamist pidas Kõlvart kõne. Emotsionaalse, pisut solvunud. Ei midagi üllatavat: kiitis enda tegemisi ja ähvardas uue linnavõimu otsustega, mis maailma uppi keerab ning Tallinna häda ja viletsuse orgu suunab. Kõrva jäi kriipima aga eelkõige see, et enda kiitmine seisnes pisiasjade üleslugemises, mis tehtud. Kuidagi eriti ilmekalt jäi kõlama, kuidas toimetati hetkes, nuusutades konjunktuuri, ilma pika plaani ja strateegiata. Ja justnimelt pikast plaanist on Tallinnal olnud kõige suurem puudus.

Tänane otsus annab võimaluse muuta Tallinna linnajuhtimine eestimeelseks ja euroopalikuks, kus otsuseid ei osteta, vaid neid tehakse linnakodanike huvides. Mitte väikese rühma huvides, mitte mõningate ettevõtjate huvides, vaid kõigi linnaelanike huvides. Eks see saab olema kõige suurem muutus.

Eelarve kontroll

Keskerakonna saavutused, pärast 20 aastat kestnud sisulist ainuvalitsemist, on korruptsiooniskandaalid, linnaelanike raha eest ostetud valimistulemused, laiaulatuslik rohepesu ning hulgaliselt tegematajätmisi – Tallinna elanikud väärivad paremat. Tänane linnavolikogu otsus oli alles esimene samm pikal teel, et Tallinn muutuks tõeliselt euroopalikuks pealinnaks. Linnavalitsuse ja ametkondade tuulutamine saab olema tõeline väljakutse.

Tuleb viia läbi põhjalik linnaeelarve laiapõhjaline revisjon, et vaadata üle meie kõik tulu- ja kuluallikad. Keskerakond on alates 2005. aastast saanud Tallinna ametites segamatult ämblikuvõrku luua ning kahtlemata aitab korralik röntgenpilt eelarvest mõista, kas maksumaksjate raha on pealinnas kasutatud eesmärgipäraselt ning läbipaistvalt. Vaatame üle iga kuluartikli, et välja praakida ebavajalikud kulud ja kasutada eelarve raha võimalikult targalt ja säästlikult. Järgmise aasta eelarve peab olema Keskerakonnast vaba eelarve.
Meie eesmärk on puhastada linnasüsteemist keskerakondlik toiduahel, aga selle tegemiseks on vaja ette saada võimalikult hea pilt, kuidas ja kelle huvides otsused on tehtud. Mis päriselt toimub erinevate eelarveridade taga. Revisjon võimaldaks kokkuhoidu ja vabanevate ressurssidega tuleb kindlustada eestikeelsele haridusele üleminek, mille vastu Mihhail Kõlvarti partei on valimistest valimistesse võidelnud.

Esimene samm pikal teel

Täna on küll ajalooline samm, aga see on alles esimene samm pikal teel, kus ei saa lubada kiireid ja kergeid võite. Esmalt peame kõikide osapooltega leppima kokku koalitsioonilepingu ning panema paika töökorralduse. Tundub, et kõik koalitsiooniläbirääkimistel osalevad erakonnad – sotsid, Reformierakond, Eesti 200 ja Isamaa – võtavad asja tõsiselt, et muutused esile kutsuda. Võib ju öelda, et võrreldes praegusega on ükskõik mis uus valitsus pikk samm paremuse poole.
Aga „ükskõik mis“ ei ole piisavalt hea meie jaoks. Kõige olulisem on see, et uus koalitsioonileping kirjeldaks pikka plaani Tallinnale, paneks paika eesmärgid, kuhu suunas minnakse.
Kursimuutus Tallinnas on uue koalitsiooni jaoks hiiglasemõõtu töö. Käesolevaks aastaks on ju linnaeelarve juba lukus ja projektid töös, mis tähendab, et uue linnavalitususe käed on juba pikaks ajaks ette seotud. Järgmise aasta eelarvega saab juba hakata muutusi juhtima ja valmistada ette need plaanid, millele järgmise aasta sügisel tallinlastelt KOVi valimistel mandaat küsida.