Skip to main content

Eesti Rahvusringhääling (ERR) on maksumaksja raha eest tegutsev avalik-õiguslik institutsioon, mis täna seisab silmitsi karmi, aga õiglase kriitikaga. Jutt käib Raadio 2 „Õhtuse Vööndi“ kaotamise plaanist ja ERRi juhtkonna probleemsest käitumisest. Kuuldavasti on „Õhtuse Vööndi“ saatejuhtidega käitutud inetult ja tagatipuks lasti üks neist suisa päevapealt lahti, kuna julges juhtkonna plaanide suhtes kriitiline olla.

ERRi mandaat on lai ja vastutusrikas, ulatudes eesti keele ja kultuuri arengu toetamisest kuni demokraatliku riigikorralduse edendamise, ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvatamise ja kõigile vabaks eneseteostuseks vajaliku informatsiooni võimaldamiseni. Kallis lõbu, aga väikerahva jaoks ongi kultuur kallis lõbu. Pealegi on need eesmärgid sõna-sõnalt rahvusringhäälingu seadusesse kirja pandud.

Mida sinna pole kirja pandud? N+1 kliki kogumise kohustust, mis näib olevat Raadio 2 muusikalise programmi lammutamise varjatud eesmärgiks. Programmi muudatused, mis tehakse ilma veenvate põhjendusteta ja tekitavad laia pahameelt nii raadiotegijate kui -kuulajate seas, on pannud paljud küsima: kas ERRi juhtkonna tegevus on kooskõlas institutsiooni eesmärkide ja väärtustega?

Klikkide kogumine peaks jääma kommertsjaamade pärusmaaks. Jutt Raadio 2 kulude kokkuhoiust on piinlik häma – pole saladus, et „Õhtuse Vööndi“ saatejuhid saavad oma erakordse pühendumuse ja entusiasmi eest rahva muusikalise harimise põllul sümboolset tasu. Hea ERRi juhtkond, palun avaldage Eesti rahvale ka enda tunnitasude suurused. Maksumaksjal on õigus teada, kui palju ja mille eest ta maksab. Siis saaksime näha ja aru pidada, kumba tööd meil rohkem hinnatakse: kas kultuuri loomist ja tutvustamist või selle ahistamist ja kärpimist?

Raadio 2 „Õhtune Vöönd“ on olnud kureeritud muusikaline programm, kus eetrisse pääsenud ja seeläbi populariseeritud muusikastiilide techno, house, electro, metal, indie, punk, postpunk, kantri, industrial, hiphop, reggae, R’n’B, soul, funk, folk, maailmamuusika, drum’n’bass, ambient jne artiste, produtsente ja DJsid Eestist ning mujalt maailmast. Muusikat, mis avardab kuulajate maailmapilti ning rikastab sellega ka meie oma kultuuri. Seega võiks sama hästi küsida, miks riik on nõus näiteks Klassikaraadiole peale maksma ja miks selle tegijatel-kuulajatel ei soovita ERRi säravad kultuuribürokraadid erameediasse ümber kolida, nagu „Õhtuse Vööndi“ omadel. Palun arvestada, et toodud näide on mõeldud üksnes olukorra absurdsust demonstreerima, mitte suurepärast ja vajalikku Klassikaraadiot kritiseerima.

Julgen öelda, et Raadio 2 on olnud Eestis muusikalise innovatsiooni mootor ja mitte ainult. Loov mõtlemine ja lai silmaring on universaalsed väärtused, mis aitavad Eesti elu edendada palju laiemal pinnal, nii et me isegi ei märka ega teadvusta seda.
Kui hapnikuvoolik kinni pigistatakse, siis algul ei pane seda tähele, aga varsti hakkab kõik sumbuma ja närbuma. Juba rohkem kui 30 aasta vältel on Raadio 2 kujunenud kultuuriliseks tugisambaks ja mõttekaaslaseks neile ärksatele noortele ja keskealistele kuulajatele, kes otsivad midagi enamat kui peavoolumeedia pakutav standardne, üsna üheülbaline muusikavalik. See on olnud sõõm värsket õhku neile, kes tunnevad end ahistatuna muu meedia üleoleva hoiaku, piiratud horisontide ja kohati lausa labaselt kommertsliku sisu keskel.

Raadio 2 on pakkunud neile kuulajatele silmaringi avardavat meelelahutust, mis ulatub kaugemale tavapärasest raadioprogrammist, ärgitades mõtisklusi ja arutelusid, pakkudes värsket ja uuenduslikku sisu ning tutvustades žanre, mis mujal eetris harva (kui üldse) kõlapinda leiavad. Muud kanalid on samuti tänulikud, et nemad seepärast nii palju vaheldusrikkusele panustama ei pea ja saavad keskenduda sellele, mida massid kuulda soovivad.

Raadio 2 missioon – toimida kui hariduslik majakas muusikalise mõistmise ja avara silmaringi merele – on tõepoolest hindamatu. See pole lihtsalt platvorm Eesti muusikutele, see on terve plejaad kõrgelt hinnatud artiste, kes seovad erinevaid žanre ja muusikastiile, ulatudes avangardist mainstreamini. Need on rahvusvahelisel areenil tuntust ja tunnustust kogunud talendid. Nende inimeste panus meie kultuurilisse rikkusesse ja nende loomingulise töö mõju Eesti majandusele ei tohiks jääda tähelepanuta. Kui numbrid ja statistika püüavad meie majanduslikku edu mõõta, siis liiga harva on neis arvestustes kajastatud loovisikute panust. Eesti muusikute loomingu kaudu pakutud hingelised ja emotsionaalsed elamused ning kultuuriline kapital on muidugi palju suuremad ja sügavamad kui mis tahes arvutatav majanduslik näitaja.

Ega asjata pole öeldud, et kultuur kerkib esile ja näitab oma tõelist jõudu just rasketel aegadel. See tõdemus leidis kinnitust 24. novembril, kui hoolimata trööstitust ilmast kogunesid inimesed Tallinnas Politseiparki, et väljendada oma toetust ja solidaarsust Raadio 2 Õhtuse Vööndi programmile. See polnud tavaline meeleavaldus; see oli südamest tulev hüüd, kus osalesid vabatahtlikult ja tasuta mitmed Eesti parimad artistid, et näidata üles oma seotust ja toetust sellele ainulaadsele muusikalisele programmile, mis on olnud nende ja paljude kuulajate jaoks inspiratsiooniallikaks.

Ma ei mäleta, et Eesti ajaloos oleks toimunud sarnane üritus, kus rahvas seisab meeleavaldusel ühe raadioprogrammi taga, näidates selgelt, kui sügavalt on see juurdunud inimeste südamesse. See on erakordne ja ei tohiks ERRi juhtkonnal märkamata jääda. Kui selline avalik ja emotsionaalne väljendus pole piisavaks tõendiks, et Raadio 2 uus suund on vale, siis mis veel saab olla? See on otsekui äratuskell, mis nõuab viivitamatut reageerimist – on aeg teha Raadio 2 õhuaken taas lahti ning taastada „Õhtune Vöönd“, mis on meile kõigile nii vajalik.

Lugu oli kirjutatud ERRi arvamusportaalile, kes sellest loobus.