Skip to main content

Eesti 200 fraktsioon Tallinna linnavolikogus esitab linna järgmise aasta eelarvesse veel 10 muudatusettepanekut, nende seas on ka ettepanek suurendada linnapoolset koolitoidu hüvitist.

Eesti 200 teeb ettepaneku Tallinnas koolitoidu hinna tõstmiseks 1,8 eurolt 2,5 eurole koolilapse kohta, mis vajaks seitse miljonit eurot aastas. Katteallikana näeb Eesti 200 Tallinna haigla projekteerimiseks ja ehitamiseks järgmiseks aastaks ettenähtud summade kärpimist.

Samuti soovib Eesti 200 Tallinna haigla arvelt võtta linna igasse Tallinna 58 üldhariduskooli kasvõi osalise koormusega tööle koolipsühholoogi ning nende tööd vääriliselt ja motiveerivalt tasustada.

Kolmas Eesti 200 ettepanek puudutab Hiiu Kooli – selle asenduspinna remondiks soovitakse koheselt suunata 300 000 eurot. Veel 300 000 euro eest soovitakse rajada täiendavalt kõnniteid, tagamaks Nõmme laste ohutu liiklemine Hiiu staadionile kehalise kasvatuse tundidesse. Hiiu kooli remondi ja kergliiklustee rajamise katteallikaks soovib Eesti 200 järgmisel aastal kaotada SA Tallinna Haigla toetuse.

Lisaks 10 enda ettepanekule on Eesti 200 esitanud eelarve muutmiseks 13 ettepanekut koos teiste opositsioonierakondadega.

Ühiselt soovitakse linna järgmise aasta eelarves suurendada õpetajate palku ja kiirendada eestikeelsele õppele üleminekut; võtta linna kohustuseks kõnniteede korrashoid ning arendada ühistransporti.

Tallinna järgmise aasta eelarve muudatusettepanekute tähtaeg jõuab kätte homme.