Skip to main content

Eesti 200 Tallinna piirkonna juhatus nimetas Põhja-Tallinna linnaosavanema kandidaadiks Külli Tammuri ning Kristiine linnaosavanema kandidaat on  Renata Lukk.

Eesti 200 juhatuse liikme ja värske haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašini sõnul pidas Eesti 200 uute juhtide valikul oluliseks, et tegemist oleks võimekate inimestega, kelle seas valitseks tasakaal kogemuste ja uute ideede vahel. „Mõlemad kandidaadid on ilmutanud tugevat töötahet nii ühiskondlikult kui ka poliitiliselt ning kahtlemata on neile kõrged ootused nii linnavalitsusel kui ka kohalikele elanikel. Neil on selleks vastutusrikkaks ametiks kindlasti head eeldused, aga ka uued ja värsked mõtted, mida Tallinna elanike heaks ära teha,” ütles Jašin

„Põhja-Tallinn on kindlasti üks Tallinna erilisemaid ja ägedamaid piirkondi, mille kinnituseks on üha hoogu koguvad arendused. Linnaosavanemana töötan selle nimel, et linn oleks arendajatele võrdväärne ja nõudlik partner, et loodav uus linnaruum oleks mõnus ning kavandatud elanikke kaasates ja kuulates. Nii tulevasi kui ka tänaseid, sest Põhja-Tallinnas peab saama end koduselt tunda igaüks,“ ütles linnaosavanema kandidaat Külli Tammur.

„Esmalt soovin tänada erakonda usalduse eest – see on suur väljakutse ja vastutus. Mõeldes Kristiine peale, siis peamisteks märksõnadeks on rohelisus ja sõbralik linnaruum, kuid üheskoos saame selle heaks palju ära teha. Minu soov on olla Kristiine elanikele heaks partneriks, sest linnaosa areng ongi meie kõigi ühine töö ja hool.“ sõnas Kristiine linnaosavanema kandidaat Renata Lukk.

Külli Tammur on omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal. Aastatel 2009–2017 oli ta Padise vallavolikogu esimees ning alates 2017. aastast tänaseni, omavalitsusreformi järgselt moodustatud Lääne-Harju valla volikogu esimees. Aastatel 2005-2024 on ta töötanud Keskkonnaministeeriumi (praegune Kliimaministeerium) valitsemisalas erinevatel ametikohtadel, viimati Kliimaministeeriumi strateegiajuhina. Hetkel töötab ta Tallinna Strateegiakeskuses.

Renata Lukk on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolist Euroopa keelte ja kultuuride erialalt, õppinud täiendavalt Leedus nii Vilniuse kui Vytautas Magnuse Ülikoolides, on kvalifitseeritud õpetaja, töötanud sisejulgeoleku valdkonnas projektijuhina ning on hetkel välisministri Margus Tsahkna nõunik.