Skip to main content

Tarmo TammMeil on tööstuse uusaastaplaan

Toetame teadusmahuka tööstuse arengut Eestis

Näen teadmistepõhise majanduse arendamises suurt võimalust kasvatada Eesti konkurentsivõimet, innovatsiooni ja majanduskasvu. Investeerides teadus- ja arendustegevusse ning haridusse loob riik keskkonna, kus teadmised ja oskused on kesksed tootmisfaktorid. Teadmised peavad jõudma koolidest tootmistesse nii kutsekooli kui doktori kraadi tasemel. See tähendab tööstuse toetumist tugevale haridussüsteemile, teadus- ja arendustegevusele ning elukestvale õppele. Teadmistepõhine majandus peab Eestis 2035. aastaks olema selline, mis integreerib tehnoloogilise innovatsiooni ja keskkonnasäästlikkuse. Tehnoloogiline progress ja looduse kaitse käivad tarkades riikides käsikäes, sest vastutustundlik ja ressursisäästlik mõtteviis tagab ühiskonna jätkusuutlikkuse ja pikaajalise heaolu.