Skip to main content

EKRE esitatud muudatusettepanekuid Tartu linnaeelarvele ei toetatud, mille peale otsustas vastav erakond volikogu istungit lihtsalt boikoteerida. Eesti 200 aga ei osalenud linnaeelarve hääletusel, sest kaasamisega ei ole Tartus asjad ikka päris korras.

Jõulueelsel neljapäeval oli aasta lõpus viimast korda Tartu linnavolikogu istung. Päevakorras oli üksjagu punkte, millest kahtlemata olid olulisimad Tartu linna 2024. aasta eelarve ja Tartu linnavalitsuse liikmete ametipalkade määramine.

Tartu linnavalitsuse liikmete ametipalkade määramise eelnõu oli opositsiooni esitatud ja selle eesmärk oli palkade külmutamine. Viljandi linnavalitsus sai selle raske, kuid vajaliku ülesandega kenasti hakkama. Tartu volikogu enamus aga tõrkus mõistmast, et raskel ajal on vaja ka endil natuke rihma koomale tõmmata. Eelnõu poolt oli 9 ja vastu 25 volikogu liiget. Koalitsioon tegi volikogus järgmiseks aastaks linnavalitsusele kena kingituse – palgad tõusevad.

Tartu 2024. aasta eelarve menetlemine ei võtnud volikogus palju aega. Esitatud muudatusettepanekuid ei olnud tegelikult mõistlik isegi hääletada, sest tulemus oli ette teada. Kurb, kuid tõsi, sisuliselt sai koalitsiooni toetuse ainult üks erakond Eesti 200 muudatusettepanek esitatud kahekümnest. See, mis käsitles ühistutele rattamajade ehitamiseks toetuse andmise jätkamist.

Kaudselt said koalitsiooni toe ka Eesti 200 muudatusettepanekud Tartu laste EMO visiiditasu jätkuvaks katmiseks ja Toomemäe mänguväljaku investeeringu edasilükkamine. Ülejäänud punktid võtsid asjaosalised komisjonides lihtsalt teadmiseks ja lubasid mõne punkti juurde isegi tulevikus tagasi tulla.

EKRE esitatud muudatusettepanekuid ei toetatud, mille peale otsustas vastav erakond volikogu istungit lihtsalt boikoteerida. Eesti 200 aga ei osalenud linnaeelarve hääletusel. Polnud põhjust olla otseselt eelarve vastu, sest tegemist on linnale olulise dokumendi vastuvõtmisega ja see sisaldas ka meie jaoks olulisi punkte, kuid teisalt ei saanud me olla ka eelarve poolt, sest opositsiooni mõistlike muudatusettepanekutega lihtsalt ei arvestatud.

Linnaeelarve võeti loomulikult vastu ja seda teadmisega, et suuremat sorti majanduslanguse korral ei ole linnavalitsusel olemas plaani B. Abilinnapea andis siiski volikogus ülevaate linnavalitsuse plaanist X ja selleks on lihtsalt lisaeelarve. Loogiline, kuid väga sisutühi.

Pean taas tõdema, et nagu eelarvestrateegia, on ka järgmise aasta eelarve koostatud väga optimistlikult.

Meenutades linnaeelarve menetlemist, siis kaasamisega ei ole Tartus asjad ikka päris korras. Lõpetuseks kordan lauset, mida kasutasin sotsiaalmeedia videos enne linnavolikogu istungit: «Nüüd ei ole muud teha, kui istuda kenasti Tartu linnavolikogus oma pingile maha ja oodata nagu asfalt, mis vajab silendamist, teerulli tulekut.»