Skip to main content

Tallinna Linnavolikogu võttis äsja vastu 2024. aasta linnaeelarve, mis oluliste investeeringute kõrval arvestab linnaelanike ka toimetuleku ning jätkusuutliku linnaliikuvuse arendamisega.

Tallinna linnavolikogu esimehe Maris Silla sõnul pannakse tuleval aastal märkimisväärset rõhku sellele, et linn aitaks oma elanikel keerulistel aegadel  toime tulla. „Oleme vajalike investeeringute kõrval seadnud olulisele kohale avalike teenuste kättesaadavuse,“ tõstis Sild esile järgmise aasta linnaeelarve prioriteete.

Värskelt vastu võetud eelarvega toetatakse liikuvusega seotud murekohtade lahendamist. Näiteks hakkavad aastaringselt sõitma ööbussid ning jätkatakse jalgrattateede arendamisega.

Eelarve poolt hääletas linnavolikogus 43 saadikut, vastu 30. Linnaeelarve kogumahuks on 2024. aastal 1,26 miljardit eurot, millest näiteks 40,9% läheb haridusele, 15% sotsiaalhoolekandele ning 18,9% linnaruumi ja liikuvusteemade arendamiseks.