Skip to main content

Noor Eesti 200 esimees Mihkel Mooste ütles täna erakonna üldkogul peetud kõnes, et järgmistel erakonna üldkogul kandideerivad noored aktiivselt juhtorganitesse.

“Tänasel üldkogul ei leia esimehekandidaatite seast küll ühtegi noortekogu liiget aga kindlasti motiveerime noori kandideerima erakonna juhatusse järgmisel üldkogul,” lausus Mooste.

Noor Eesti 200 juhi sõnul läheb Noor Eesti 200-l suurepäraselt – iganädaleselt võetakse vastu uusi liikmeid, üritustel käib rohkelt rahvast ning noored tunnevad päriselt soovi Eesti poliitmaastikul midagi muuta.

“Noored hoiavad oma seljad koos ning seisame ühiste väärtuste eest. Me võime ja me ka peame kurtma, me peame kurtma väheste rahaliste vahendite üle, ebaõigluse ja hoolimatuse pärast,” sõnas Mooste.

Ta rõhutas, et noored peavad kritiseerima ning juhtima tähelepanu kitsaskohtadele, mida me saame parandada, sest vaid nii tuleb areng.

“Noor Eesti 200 seisab selle eest, et noored ei vaataks kõrvale,” lausus Mooste.

Ta rõhutas ka, et tänu noorte liitumisele erakonnaga on Eesti 200 ainus parlamendipartei, mille liikmeskond on tänavu kasvanud.

Lisatud Mihkel Mooste kõne tekst:

Head erakonnakaaslased!

Mina olen tõepoolest Noor Eesti 200 esimees Mihkel Mooste.

Tänavune aasta on olnud võimas. Meid on rünnatud nii seest kui ka väljast, tegime suurepärase tulemuse riigikogu valimistel ning jõudsime valitsusse. Tunnustan erakonna liikmeid ja toetajaid, et oleme nii kaugele jõudnud.

asta on olnud märgiline ka Noor Eesti 200-le ning see on ka põhjus, miks ma täna siin seisan ja teile räägin. Tänavuse aasta jooksul oleme võtnud vastu 105 uut liiget, kellest valdav osa panustab ka aktiivselt meie tegevustesse – olgu selleks siis näiteks ürituskorraldus, politiikatöörühmades osalemine või kasvõi täna siin, erakonna üldkogul viibides. Noor Eesti 200 roll on jätkata tee tallamist värskete jalgadega.

Valdav osa noortekogu liikmetest on leidnud oma tee ka erakonna ridadesse. Ilmselt võib juhatus seda ka kinnitada, et igal koosolekul võetakse vastu uusi liikmeid, kellel noortekogu taust ning soovitajaks sageli kas mina, Hendrik Terras või mõni kolmas noortekogu liige, kes ühtlasi ka erakonnas.

Hästi ilmestab seda ka sel nädalal Postimehes ilmunud artikkel, mille kohaselt on viimase 10 kuuga Eesti 200 ainuke erakond, mis on summana saanud rohkem liikmeid, kui samal perioodil on lahkunuid. Selle tõestuseks on ka meie tegevjuhi Mihkel Veski tsitaat “Eesti 200 jaoks on tavaline, et liikmete arv kasvab ennekõike läbi selle, et noorteorganisatsioon Noor Eesti 200 liikmed astuvad erakonna liikmeks”.

Mulle meeldiks mõelda, et meiega liituvad noored, kes päriselt tahavad midagi muuta ja midagi ära teha. Sel põhjusel on vaja leida neile ka väljund, et meil oleks võimalik oma potentsiaali ära kasutada. Korraldame ühes kuus 2-3 üritust – õnnestunult on käime läinud näiteks Eduakadeemia sari, millega kutsume noortekogule külla oma ala spetsialistid, kes senini on rääkinud teemadest nagu ajaplaneerimine, vaimse tervise hoidmine ning mõjusa sõnumi loomine. Tõin hetkel välja üksikud näited aga loodetavasti ilmestab see asjaolu, et pöörame noortena suurt rõhku eneseharimisele ja -arengule.

Lisaks eelmainitud Eduakadeemiale ei saa noored hakkama ka ilma pidude või rohkem meelelahutuslike sündmusteta. Hästi on käima läinud erinevate nö teleshowde replikeerimise vorm – korraldamise Rooside Sõda, telemängu Me Armastame Eestit ning Nõrgim Lüli. Lõppenud suve hakul korraldasime poliitilistele noorteorganisatsioonidele murumängude turniiri, kus proovisime kätt erinevates vabas õhus läbiviidavates mängudes ning iga organisatsioon sai tõestada oma paremust. Ei saa jätta mainimata, et Noor Eesti 200 tuli koju võidukarikaga.

Samamoodi tulime võidukalt koju poliitiliste noorteorganisatsioonide võrkpalliturniirilt, Eesti Noorteühenduste Liit valis meid hiljaaegu Aasta Noorteorganisatiooniks ning olen kuulnud (kuulujutte), et teistes noortekogudes on see olnud tõsiseks aruteluteemaks, et “Miks Noor Eesti 200-l nii hästi läheb?”.

Kõik see toob mind mõtteni, et hoolimata erakonda kõigutanud skandaalidest, läheb Noor Eesti 200-l suurepäraselt. Iganädaleselt võtame uusi liikmeid vastu, üritustel käib rohkelt rahvast ning noored tunnevad päriselt soovi Eesti poliitmaastikul midagi muuta. Möödunud suvel võtsime vastu moto “Meie valuuta on vaib” ning usun siiralt sellesse, et head inimesed teevad häid asju siis kui neil on üheskoos hea olla.

Noored hoiavad oma seljad koos ning seisame ühiste väärtuste eest. Me võime ja me ka peame kurtma, me peame kurtma väheste rahaliste vahendite üle,  ebaõigluse ja hoolimatuse pärast. Me peame vinguma, kritiseerima ning juhtima tähelepanu kitsaskohtadele, mida me saame parandada. Sest vaid nii tuleb areng. Noor Eesti 200 seisab selle eest, et noored ei vaataks kõrvale.

Tänasel üldkogul ei leia esimehekandidaatide seast küll ühtegi noortekogu liiget aga kindlasti motiveerime noori kandideerima erakonna juhatusse järgmisel üldkogul. Ilmselt nõustume kõik, et tulevik kuulub noortele ning tegemist on loomuliku üleminekuprotsessiga.

Noortekogu poolt soovin tulevasele esimehele palju kannatlikust, jaksu ning tahet päriselt tuua eesti poliitikasse see muutus, mille jaoks me oleme siia kogunenud. Teie ees seisab noor entusiasm, nii minu kui ka noortekogu poolt. Võtame selle entusiasimi ja ehitame midagi suurt!