Skip to main content

Noor Eesti 200 juht Mihkel Mooste õpetajate tõest ja õigusest

Kui ma kooli vahetasin, sai mu uueks klassijuhatajaks ning esmaseks kontaktiks emakeele ja kirjanduse õpetaja Ülle. Ülle on oma pika karjääri jooksul saatnud õpilasi erinevatele olümpiaadidele, koostanud õpikuid ning tema käe all õppinud õpilased on mitmel aastal saavutanud vabariigi parimad tulemused eesti keele eksami kirjutamisel. Talle meeldib teatris käia ning seal ka endale väike kook ja kohv lubada. Ülle on hea inimene. Nagu kõik õpetajad, kellega oma haridusteel olen kokku puutunud. Neil on see salapärane missioonitunne, millest viimasel ajal palju räägitud. 

Eesti õpetajad ning haridussüsteem on ühed maailma parimad. Selleks, et see nii ka edasi kestaks, peavad õpetajad ennast väärtustatult tundma. Alanud streigi küsimus ei ole ju pelgalt palganumbris, vaid õpetajate töökoormus on aastate jooksul märkimisväärselt tõusnud. Ülle on ülekoormatud ning seda ei muuda eelarvesse 10 miljoni leidmine. Probleemide pundar on ju tegelikult suurem ning erinevaid tahke alanud streigil on mitmeid. Seetõttu toob töörahu pikaajalise haridusleppe sõlmimine, mis käsitleb riigipoolset õpetajate palgatoetust, koolivõrgu korrastamist kui ka õpetajate karjääri- ja palgamudelit. Vaid nii saame kindlad olla selles, et eesti õpetajad ja haridussüsteem on tipus ka 10 või 20 aasta pärast.

Õpetajad on head inimesed ja ühiskonnale tohutu väärtus. Ka nemad peavad saama teatris käia ja õhtuid veetma sõprade ja perega, mitte mõtlema järgmise päeva ettevalmistamisele. Saame õpetajatest aru ja loome haridussüsteemi, mis koosneb pikaajalisest palgamudelist ning koolivõrgu korrastamisest.

Mina seisan koos Üllega.