Skip to main content

Eesti 200 seab koalitsiooniläbirääkimistel fookuse majanduse, riigirahanduse, julgeoleku ning hariduspoliitika küsimustele.

Eesti 200 esimehe Margus Tsahkna sõnul tuleb majanduspoliitikas keskenduda majanduse konkurentsivõime kasvule, et tuua riigikassasse raha, millega teiste valdkondade probleeme lahendada. „Eesti majandus seisab paigal, meie senised konkurentsieelised on end ammendanud. Majandus- ja Infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo eestvedamisel on loodud plaan, kuidas kahekordistada Eesti majandus aastaks 2035, ning see peaks olema uue valitsuse teekaart. Laias laastus peame arendama oma ettevõtlus-, haridus-, õiguskeskkonda ja taristut moel, mis meelitaks siia ambitsioonikaid ettevõtteid, kes soovivad läbi Eesti äri teha. Luues hästitasustatud töökohti ning jättes osa loodavast lisaväärtusest siia, meie majandusse,“ ütles Tsahkna.

„Majandusse investeerimine on üks konkreetne samm riigirahanduse parandamiseks, aga selge on ka see, et me ei pääse kärbetest. Me peame kärpima riigieelarves umbes ühe protsendi SKP-st. Eesti järgmine valitsus peab jätkama vastutustundlikku ja jätkusuutlikku eelarvepoliitikat,“ ütles Tsahkna.

Tsahkna sõnul toob Eesti 200 prioriteetsete teemadena lauale hariduspoliitika ja julgeolekuküsimused. „Haridusminister Kristina Kallase eestvedamisel oleme alustanud haridussüsteemi reformimist ning sellega tuleb kindlasti jätkata. Tähtis on, et see hõlmaks kõiki haridustasemeid alusharidusest kõrghariduse ning teaduseni välja. Poole rehkenduse tegemine ei aita, sest ainult jätkusuutlik haridussüsteem tagab Eesti elu jätkumise aegade lõpuni,“ ütles Tsahkna. „Mõistagi peab läbirääkimistel üheks keskseks teemaks olema julgeolek. Peame järjekindlalt, aastast-aastasse investeerima oma riigikaitsesse, sest oma riigi puudumisel pole vaja pead vaevata ka küsimuste üle, kuidas edeneb eksport või saada eelarve tasakaalu.”

Eesti 200 poolt osalevad koalitsiooniläbirääkimistel  Margus Tsahkna, Kristina Kallas, Hendrik Terras, Tiit Riisalo, Igor Taro, Toomas Uibo, Kalev Stoicescu, Liisa Pakosta, Irja Lutsar, Peeter Tali ja Kadri Tali.