Skip to main content

Tartu linna 2024. aasta eelarve on tekitanud palju kõneainet. Sel nädalal on see ka tutvustamisel volikogu komisjonides. Eelarveread on tekitanud mitmeid küsimusi, mis on saanud moel või teisel linnavalitsuse esindajatelt selgituse. Siiski ei saa vaadata mööda ühe linnaosa juba aastaid kestvast kõrvalejätmisest.

Linn teeb haridusvaldkonnas hulgaliselt investeeringuid, kuid Ihastes ei ole endiselt lasteaeda ega kooli. Ei ole ega tule. Lubadus lahendada Ihaste linnaosa laste mure on  küll hea valimiskampaaniate ajal – on ju Ihastesse kooli rajamisel linnavalitsuse tuge otsesõnu lubanud lausa linnapea, hr Urmas Klaas ise. Ka omandas linn 2022. aastal eraisikult 0,5 miljoni euro eest Ihaste linnaosas paikneva koolimaa, selle asemel, et kohustada maaomanikku kehtestatud üldplaneeringut järgima ja kooli rajama. Ometi ei paista eelarvest kooli rajamise plaanile seni ridagi kinnitust. Alati on kusagil mujal justkui suurem vajadus ja Ihaste lapsed peavad leppima igapäevase edasi-tagasi rändamisega üle linna koolidesse ja lasteaedadesse. Ihaste piirkonnakoolideks on määratud Annelinnas asuvad koolid, kuid tegelikkuses käivad lapsed loomulikult ka teistes Tartu koolides, mille valik on pahatihti sõltunud vanemate igapäevasest logistikast või lapse erivajadusest, mida piirkonnakool ei toeta.

Kõik oleks veel mõistetav, kui linnaosa ühistranspordiühendus muudes linna asumites paiknevate haridusasutustega oleks hea. Kuid ka seda ei suuda hetkel linnavalitsus kohalikele elanikele tagada. Annelinna koolidesse liikuvatele lastele on pandud küll käima kord tunnis väljuv buss, kuid teiste koolide õpilastele selle marsruut ei sobi. Ihaste Vana-Ihaste piirkonda teenindab kesklinna suunal ainult üks bussiliin, mille väljumiste intervalliks on pool tundi. Hiljuti, kui talv jälle ootamatult Tartusse jõudis, juhtus just koolipäeval, et buss jäi lumme kinni. Asendusbusse sellises olukorras ei ole ja nii pidigi peatusesse 50 minutit enne tundide algust kohale tulnud laps kooli hiljaks jääma, sest alternatiivseid liine, mis kesklinna liiguks, lihtsalt ei ole. Bussid hilinevad talviti sageli ja seepärast ei saa ka pikema ooteaja järel olla kindel, et buss tulemata jääb. Enamikes Vana-Ihaste peatustes puuduvad infotablood ja nii on peatuses asjatult ootav inimene teadmatuses, kas ja millal ta kuhugi üldse jõuab.

On absurdne, et Tartu suuruses linnas kulub lapsel ühistranspordiga kooli jõudmiseks enam kui tund aega. Olgu öeldud, et autoga jõuab Ihastest kesklinnas asuvasse kooli 10 minutiga, teise linna otsa 20 minutiga. Linnavalitsus oma retoorikas sageli taunib igapäevast pendelrännet ja soovitab kasutada ühistransporti, kuid selle korralduse on Ihastes jätnud ainult hädapäraseks. Arvan, et lapsel peab olema võimalus käia kodulähedases koolis, kuhu jõudmine võiks jala või Tartu linnatranspordiga olla tagatud 20-30 minuti jooksul.

Tõsi, küllap saaks parandada linna lumekoristuse kvaliteeti. See, et buss jääb esimese vähese lumega kinni, mistõttu jääb teenindamata terve linnaosa, peaks olema lubamatu ja jääb vaid loota, et talve edenedes saadakse tänavate puhtaks rookimine taas paremini käppa.

Ka ühistranspordi probleem võiks olla võrdlemisi hõlpsasti lahendatav liinile tipptundideks väljumiste lisamisega. Ihastes on viimastel aastatel linnavalitsuse häälekal toetusel jõuliselt välja arendatud uusi elamualasid ja senise väljumistihedusega kasvavat elanikkonda teenindada enam kvaliteetselt ei saagi. Mõistlik oleks tipptundidel vähemalt 20-minutiliste intervallidega kindlustada ühistranspordist sõltuvate linnaelanike ühendus mujal linnaosades asuvate koolide-lasteaedade, haiglahoonete või ametiasutustega. Alternatiivselt on välja pakutud kord tunnis väljuva tipptundide ekspressliini lisamist, mis viiks Vana-Ihastest mööda Ihaste teed Eedeni kaudu otse kesklinna.

Kindlasti peab lõppema bussiliinide ümbersuunamine ülelinnaliste spordiürituste tõttu terveks päevaks viisil, mis jätab ainsast liinist sõltuva linnaosa täielikult ilma ühendusest muude linnaosadega. On inimväärikuse küsimus peatses kultuuripealinnas mõelda ka eakatele või erivajadustega inimestele, kes ilma ühistranspordita jäävad ilma ainsast liikumisvõimalusest.
Ka kooli ja lasteaia murele tuleb juba lähiaastail lahendus leida. Tartu linnavalitsus leiab veel mitte-eksisteeriva kultuurikeskuse juhi palgaks vahendeid, kuid täiesti olemasolevatele Ihaste lastele hariduseks on seni jagunud vaid lubadusi.

Tehkem nüüd need lubadused teoks!