Skip to main content
Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas on koos Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ministritega leidnud lahenduse, kuidas panustada lisaks õpetajate palgatõusu ühiselt 5,7 miljonit eurot. Lisarahaga kerkiks õpetajate keskmine palk 6,6% ning alammäär tõuseks 1820 euroni, seega säiliks õpetajate palga suhe Eesti keskmisesse, olles 112%-l. Minister on teinud töötüli lõpetamise ettepaneku ka Eesti Haridustöötajate Liidule.
„Mul on olemas õpetajatele ettepanek, mis lõpetaks selle streigi ära. Eesti 200 ja sotside ministrid on leidnud lahenduse, kust leida õpetajate palgatõusuks lisaraha. Täna valitsuse RES arutelul tuleb see kokklepe teha ja homsest peatuks loodetavasti ka streik,“ sõnas minister Kristina Kallas.

„Kokkuleppe saavutamise korral investeeriksime käesoleval aastal õpetajate palkadesse pea 40 miljonit eurot. Siiski on õpetajate soov lisaks palgaküsimusele ühiselt kokku leppida ka karjäärimudel ja koormusarvestus, et koormus oleks paigas ja karjäärivõimalused selged. Seepärast saatsin eelmisel nädalal läbirääkimiste kutsed kooli pidajatele, et ühiselt sõlmida pikaajaline haridusleppe aastateks 2025-2027. Läbirääkimised algavad 19. veebruaril.“

Õpetaja töötasu alammääraks kehtestas valitsus 2024. aastaks 1803 eurot kuus ja palga diferentseeritav osa tõusis 17%-lt 20%le, mis tegi 2024. aastal õpetajate arvestuslikuks keskmiseks kuupalgaks 2164 eurot. Õpetajad sellega ei nõustunud ning nad kuulutasid välja tähtajatu streigi alates 22. jaanuarist. Täna pakutav kokkulepe tõstab töötasu alammäära 4,1% ehk 1820 euroni, millega kerkib õpetajate arvestuslik keskmine 6,6% ehk 2184 euroni. Seega säilib õpetajate palga suhe Eesti keskmisesse, olles 112%-l.