Skip to main content

Täna, 23. novembril osaleb haridus- ja teadusminister Kristina Kallas Brüsselis haridus- ja noorteministrite nõukogus. Kohtumise fookuses on digiteemad hariduses, noorte kaasamine otsustusprotsessidesse ning küsimus, kuidas suurendada tüdrukute huvi tehnoloogia ja inseneeria vastu.

Minister Kristina Kallase sõnul valivad tüdrukud poistest harvemini reaalainete õppesuuna ja see on ühiskonna jaoks kasutamata potentsiaal. “Oleme nüüd Eestis käivitanud inseneriakadeemia, mille tegevustega püüame kasvatada noorte huvi asuda õppima inseneeria valdkonda,” ütles Kallas. “Erilist tähelepanu pöörame just tüdrukute ja naisüliõpilaste sihtrühmale.”

Noorteministrite istungil vahetavad ministrid mõtteid, kuidas kaasata noori paremini EL otsuste tegemisse. Minister Kallas peab oluliseks, et riik toetaks noorte aktiivset osalemist ühiskonnaelus ning tugevdaks noorte rolli otsustusprotsessides. „Üks viise noorte õigusi laiendada on langetada valimisiga, nii nagu on seda teinud näiteks Austria ja Saksamaa,“ ütles ta.

Minister Kristina Kallas kohtub visiidi käigus ka Saksamaa ja Sloveenia kolleegidega, et arutada riikide omavahelisi koostöökohti.