Skip to main content

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid!

Täna on päev, mil Riigikogu võtab vastu Venemaa külmutatud varade kasutuselevõttu lubava seaduse.
Me võtame selle seaduse vastu, et toetada Ukrainat. Me võtame selle seaduse vastu, sest Ukraina võit on ka meie võit. Me võtame selle seaduse vastu, sest Venemaa peab väljuma sõjast kaotajana. Agressorriigi naabrina me peame tegema, mis on meie võimuses, et Ukrainat aidata. See seadus on meie võimalus seista selle eest, et korvata Ukrainale sõjaga tekitatud kahju.
Me kasutame selleks Venemaa õigusvastastele tegudele kaasa aidanud inimeste ja ettevõtete vara. Selle raha eest saab Ukraina osta relvi, et võidelda. Selle raha eest saab Ukraina leevendada rasket humanitaarolukorda ja oma riiki üles ehitada. Eesti toetab tugevat Euroopat ja reeglitel põhinevat maailmakorda. Me toetame ka Ukraina terviklikkust ja tema liitumist Euroopa Liidu ning NATOga. Eesti huvi on, et sõda lõpeks Ukraina võiduga ja Eesti annab sellesse kõhklematult oma panuse.

Siin saalis on kahjuks inimesi, kes külvavad Eestis ebakindlust ja hirmu Venemaa ees. See, opositsiooni kremlimeelne osa on öelnud, et see on väga halb seadus.
Vastab tõele!
Ongi Kremli jaoks väga halb, sest teeb haiget Putini režiimile. Nagu ka sanktsioonid teevad haiget Putini režiimile. Ei aita halvustamine ega detailide kallal urgitsemine, sest suur pilt on paigas. Ja see suur pilt ütleb, et Eesti kuulub demokraatlikku läände, mis seisab Ukraina selja taga. Me seisame koos nende riikidega, sest meil pole mingit teist valikut.
Meil pole valikut, kui tahame olla vabad. Meil pole valikut, kui meil pole ükskõik, mis värvi lipp lehvib Pika Hermanni tornis. Meil pole valikut, kui tahame, et meie lipp oleks sini-must-valge.

Eesti 200 ütleb, et see on väga hea seadus. Eesti on õigusriik, me ei natsionaliseeri relva jõu või valitseja võimuga. Me loome selle seadusega mehhanismi, mis näeb ette vastutuse agressoriga seotud inimestele ja ettevõtetele. Sõja kulud ja kahju on nagunii Ukraina ja tema liitlaste õlgadel, las Venemaa maksab enda osa. Las agressiooni läbiviimisega seotud inimesed või sellele kaasaaitajad kannavad ka seda koormat. Loomulikult peab olema piisavalt tõendatud nende seos agressori õigusvastase teoga. Meie otsus tugineb seisab seadustel ning selle järgi tehtavaid otsuseid saab vaidlustada halduskohtus. Meie tänane otsus näitab, et oskame siduda Euroopa sanktsioonipoliitika ja rahvusvaheliste lepingute süsteemi. See on täna peamine võit, sest sama mustri järgi saab seda teha kõigis liikmesriikides.

Eesti siseriiklikud sammud on väga olulised. Need on eeskujuks ja pretsedendiks, et teistel maailma riikidel oleks võimalik meie eeskuju järgida. Ja see on väga tähtis, sest Eestis on seda vara vaid näpuotsaga – 20-30 miljoni eurot. Maailmas tervikuna tagasihoidlikul hinnangul vähemalt 300 miljardi USA dollari väärtuses. See on raha, millest on sõjapidamisel juba üpris palju abi.

Mul on hea meel kuuluda Riigikogusse, kes selliseid seaduseid vastu võtab. Nagu mul on hea meel kuuluda Riigikogusse, kes annab noortele rohkem õigusi või loob võimaluse mobiiliga hääletada. Peame hoolega meeles, et Euroopa on praegu silmitsi mitmete väljakutsetega. Neist suurim on Venemaa agressioon Ukrainas. Euroopas käib sõda, sest Venemaa ja tema liitlased on esitanud väljakutse reeglitepõhisele maailmakorrale. Riikide piire nihutatakse suurtükitulega. Eesti 200 on seda meelt, et kogu läänemaailma kohus on seetõttu seista vankumatult Ukraina selja taga. Olen veendunud, et Ukraina võit on ka meie võit.

Eesti 200 toetab selle seaduse vastuvõtmist.  Ma tänan kõiki, kes seda seadust välja aitasid töötada. Tänan nii Eesti ametnikke ja poliitikuid kui ka kõiki eksperte nii Eestist kui teistest riikidest. Ma tänan ka igaüht, kes selle poolt hääletab.

Aitäh!