Skip to main content

Irja LutsarJAH targale Euroopale!

Irja on Eesti tuntuim viroloog, saades laiemalt tuntuks teadusnõukoja juhina koroonapandeemia aastatel. Tema erialased teadmised ning suurele kogemustepagasile toetuv tarkus on andnud väga suure panuse tema töös XV Riigikogu liikmena parlamendi sotsiaalkomisjonis. Irja selgelt parempoolne maailmavaade ja tugev sotsiaalne närv aitavad tal teha otsuseid, mis muudavad nii meditsiini kui teaduse tulevikku Eestis ja kogu Euroopas. Ta seisab hea ja kättesaadava arstiabi eest, ning selle eest, et teadus saaks areneda nii läbi noorte andekate inimeste tegevuse soosimise kui Euroopa riikide võrdse ja avatud koostöö.