Skip to main content

Toomas UiboMeil on energeetika uusaastaplaan

Eesti hüpe oma tuumaenergia poole

Eesti on võtnud endale ambitsioonika eesmärgi toota kogu oma vajaminev elektrienergia aastaks 2030 taastuvatest allikatest nagu tuul ja päike. See on suurepärane, kuigi ei lahenda lõpuni ära juhitava ning pikalt etteennustatava hinnaga roheenergia kättesaadavust me riigis. Tuult ja päikest kord on ja siis jälle pole – seda inimene muuta ei saa. Selle lünga on võimeline täitma tuumaenergia, mis on salvestustehnoloogiatest kindlam, juhitavam ning pikas perspektiivis palju tasuvam. Stabiilne, baasvajaduse katmine ennustatava hinnaga tekitab võimalused energiamahuka tööstuse tekkeks Eestis. Just see on tulevik! Täna on õige hetk teaduspõhiselt tuumaenergia plusse ja miinuseid kaaluma hakata. Annan oma panuse, et riigikogu sellele debatile 2024. aastal rohelist tuld näitaks.