Skip to main content

Tanel TeinMeil on noorte tervise uusaastaplaan

Investeerime julgelt Eesti sporti

See on aabitsatõde – noortespordi kaudu õpivad noored distsipliini ja pühendumist. Minu lubadus 2024. aastaks on jätkata laste spordihariduse arendamist ja sobiva õppematerjali väljatöötamist. Pean jätkuvalt väga tähtsaks lapsi treenivate spordiklubide arendamist, koolide spordirajatiste kohandamist vastavaks laste vajadustele ning võimlate uuendamist. Riigi tasemel on ülioluline spordi ja kultuuri rahastamismudeli uuendamine ning riiklike spordiobjektide nimekirja koostamine ja nende rahastusmudeli kujundamine, sarnaselt kultuuriobjektide nimekirjale. Spordiharidus peab olema kättesaadav võimalikult paljudele, olenemata nende sotsiaalsest taustast või elukohast. Noortespordi toetamine on minu silmis investeering – sellesse panustamine aitab ühiskonnal tulevikus tervishoiukuludelt säästa.