Skip to main content

Kalev StoicescuMeil on riigikaitse uusaastaplaan

Tugevdame laia riigikaitset

Eesti peab olema valmis mistahes kriiside, sealhulgas tõsiste hübriidrünnakute, mitte ainult Venemaa sõjalise agressiooni tõrjumiseks. Me kaitseme eelkõige oma rahvast ja selle ellujäämiseks vajalikku taristut. Inimeste turvalisus sõltub nii sõja- kui ka rahuaegsetest kriisideks valmistumise meetmetest. Laiapindne riigikaitse hõlmab mitte ainult sõjalist kaitset, vaid ka elanike kaitset, taristu ohutust, küberjulgeolekut, informatsiooni kaitset ja kriisikommunikatsiooni. Kõik riigi institutsioonid, omavalitsused ja ühiskond tervikuna peavad olema valmis riigi kaitsmiseks. Eesmärk on mitte ainult võimalikku konflikti võita, vaid ka selle ennetamise kaudu heidutada, mis on tõhus ja kuluefektiivne riigikaitsestrateegia. Luban 2024. aastal panustada laiapindsese riigikaitse ülesehitamisse, sest see lähenemine suurendab ühiskonna valmisolekut kriisideks ning saadab sõnumi Eesti vastupidavusest ja ühtsusest.