Skip to main content

Irja LutsarMeil on tervishoiu uusaastaplaan

Kiirel sammul personaalse tervishoiu poole

Tervishoiusüsteemi peab olema suunatud efektiivsele, personaalsele ja eesmärgipärasele ressursside kasutamisele. See tähendab, et raviprotseduurid ja -meetodid peaksid olema põhjendatud ja kulutõhusad. Investeerimine ennetusse ja varajasesse sekkumisse võib pikemas perspektiivis vähendada kulutusi tõsistele terviseprobleemidele, säästa raha ning elusid. Meditsiinipersonali koolitused ning investeerimine teadusuuringutesse võimaldavad õigeaegset ja tõhusat ravi ning vähendavad kaugelearenenud haigusjuhte. Samuti võimaldab see igal haigel pöörduda selle spetsialisti poole, kes talle parimat abi annab, olgu selleks kas arst, erihariduse saanud õde või vaimse tervise nõustaja. Meditsiinivõrgu ümberkorraldused võimaldavad kodulähedast esmast meditsiiniabi kõigile samas aga koondub keeruliste haigusjuhtude ravi sinna kus saab pakkuda parimat ravi. Ravimite personaalne kasutamine (igale haigele õige ravim, õiges annuses ja õige ravi pikkusega) aitab vähendada ravimikulusid, aga väldib ka ebaefektiivset ravi, ravimite kõrvalnähte ning soodustab ligipääsu uutele innovaatilistele ravimitele. Keskendudes inimeste harimisele tervislike eluviiside osas, ja toetades enesehoolduse praktikaid, saab vähendada krooniliste haiguste teket ja ravikulusid.