Skip to main content

Igor TaroJAH rohelisele Euroopale!

Igor on XV Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees, mis paneb talle suure vastutuse nii võitlustes puhtama elukeskkonna kui inimeste ja ettevõtete kohanemises jätkusuutliku majandusega. Samuti veab ta parlamendis energeetikaarutelusid, mis peavad andma Eestile tulevikulahendused taastuvale ja süsinikuneutraalsele energeetikale üleminekuks. Igor on Lõuna-Eesti esindaja, mis annab tema otsustele ja seisukohtadele tugeva regionaalse mõõtme, sest ta tunneb hästi inimesi ja elu Eesti eri paigus ning kuulab ja arvestab enda poliitilises tegevuses nende seisukohti. See annab Igorile tugeva seose päris eluga ning võimaluse viia Eesti inimeste soovid ja mõtted ka Euroopasse.