• Vaatame üle kõik riigi funktsioonid ja teeme nii riigi tegevustes kui kulutustes restardi – lõpetame tegevused, mis ei teeni meie kokkulepitud eesmärke ning teeme iga viie aasta tagant nulleelarve.
  • Valitsuse moodustame väljakutsepõhistest meeskondadest, kes tegelevad Eesti jaoks oluliste väljakutsete lahendamisega, mitte ministeeriumite majade poliitilise juhtimisega.
  • Loobume mõtteviisist, kus ministeeriumid on eraldiseisvad tornid, mis konkureerivad inimeste ja ressursside pärast. Loome ühtse riigiaparaadi, mille ülesanne on regulatsioonid, poliitikate rakendamine ja järelvalve.
  • Kodanike ja ettevõtete teenindamise vastutuse anname tugevatesse ametitesse, millele otsime parimad võimalikud juhid.
  • Emiteerime riiklikud võlakirjad, et valmis ehitada Eesti jaoks oluline taristu ja teha reforme, millel on pikaajaline positiivne mõju.