Uuring: ühiskonna enamus toetab Eesti 200 ühtse kooli ideed

Küsimusele kas Eesti tuleviku julgeolekule ning lõimumisele oleks kasulik see, kui eesti ja vene lapsed õpiksid koos ühes eestikeelses koolis, vastas uuringufirma Norstati küsitluses jaatavalt 70% eestlastest ja 53% venelastest.

“Me lubasime poliitikasse tulles rääkida probleemidest otse ja ausalt. Ütlesime vahetult pärast plakatikampaaniat, et tegemist on mitte ainult integratsiooni vaid ka julgeolekuküsimusega. Uuring kinnitab, et üle poole ühiskonnast nõustub sellega,” ütles erakonna Eesti 200 aseesimees Meelis Niinepuu.

 Uuringu kohaselt on segreeritud koolisüsteemi pärast mures tervelt 51% venelastest.

 “See korrelleerub üsna hästi sellega, mida me näeme kampaania käigus tänaval inimestega suheldes. Hoolimata meie oponentide pingutustest, on sõnum inimesteni jõudnud. Eesti 200 poolt tõstatatud lõimumisteema ja ühtse eestikeelse kooli teema on ühiskonnale oluline,” lisas Niinepuu.

 Uuringufirma Norstat Eesti AS viis 14.-21. jaanuaril läbi küsitluse, millega uuriti rohkem kui tuhandelt valimisealiselt kodanikult tagasisidet Eesti 200 poolt plakatikampaania käigus tõstatatud teemadele nagu eraldiseisev eesti- ja venekeelne koolisüsteem ja Eesti 200 poolt väljakäidud ühtse eesti kooli ideele.