• Kujundame Eesti tervishoiusüsteemi ümber selliselt, et see oleks personaalne, soodustaks inimese tervisekäitumist ja ravi, vajadusel koordineeriks patsiendi abistamist aktiivravist taastusravini kui ühtset tervikut.
  • Suurendame perearstide meeskonna rolli keskse osana meie tervishoiusüsteemis ja iga inimese turvavõrgus.
  • Tervisefond rahastab raviteenuse asemel erialadeülest tervet ravijuhtu, sidudes inimeste ravi ühtseks tervikuks ja soodustades tervishoiu teenuse osutamise optimeerimist.
  • Usaldame inimesi – vähendame kontrolle ja propageerime omavastutust ravikindlustuses, soodustame rahaliselt tervislikke valikuid.
  • Lühendame ravijärjekordi – kaotame kunstliku konkurentsi Eesti haiglate vahel ja optimeerime süsteemi üle kogu riigi.
  • Viime kogu tervishoiusüsteemi ühtse juhtimise alla ja suuname tervisekäitumise edendamisesse ning taastusravisse senisest rohkem raha.
  • Toome läbi tervishoiuteenustega seotud erisoodustusmaksu kaotamise ja erakindlustuse edendamise Eesti tervishoidu rohkem raha juurde.