Eesti 200 näeb ohtu ERR-i nõukogu politiseerimises eesmärgiga valitsuserakondade poolt kaaperdada avalik-õiguslik Ringhääling.

Rahvusringhäälingu toimimise põhimõtted on lihtsad: ERR peab olema sõltumatu ja kaitsma pluralistlikku maailmavaadet. Nagu organisatsiooni nimigi ütleb, et Eesti Rahvusringhäälingus peavad olema esindatud erinevad arvamused ja huvigrupid. ERR-i sõltumatust ja pluralismi peab kaitsma selle nõukogu – organ, mis määrab meie rahvusringhäälingu positsiooni ühiskonnas. Enamikus Euroopa riikides on sõltumatuse garantiiks see, et nõukogu moodustavad eelkõige eksperdid, kes esindavad erinevaid ühiskondlikke gruppe.

Avalik-õiguslikule organisatsioonile on eriti ohtlik, kui see on kaldu ühe või teise poliitilise suuna poole. 2010. aastal kehtima hakanud Ringhäälingu seaduse on aga loonud olukorra, kus jäme ots on poliitikute käes. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmed on valitud eranditult poliitikute poolt, mis annab võimaluse võimuerakondadel saada nõukogus enamuse ning läbi selle suunata avalikku arvamust endale soodsas suunas. Sõltumatusele püüdlev ERR on muutunud mängukanniks poliitilises lehmakauplemises. Eriti ilmekalt tõestab seda täna toimunud vangerdused Riigikogu kultuurikomisjonis ja nende tulemusena välja valitud kandidaadid. Ei olekahtlustki, et tegemist on valitsuserakondade üritusega kaaperdada Rahvusringhääling.

Eesti 200 teeb ettepaneku muuta Ringhäälinguseadust selliselt, et ERR-i nõukogu moodustaksid eelkõige eksperdid, kes esindavad läbilõiget kogu ühiskonnast. Me ei ütle, et poliitikuid ei tohiks nõukogusse valida, sest ka nemad moodustavad osa meie rahvast. Kuid on tähtis tagada ERR-i sõltumatus läbi selle, et nõukogus oleks kuulda ka näiteks kultuuriringkondade, ettevõtjate, kolmanda sektori eksperdid, kes suudaks tagada arvamuste mitmekesisust ja ERR-i sõltumatust.

„Erinevates riikides on erinevaid avalik-õiguslike ringhäälingute juhtimise süsteeme, kuid nende tähtsaimaks eesmärgiks üks – sõltumatus. Kutsume üles alustama debatti selle üle, millisel moel oleks kõige parem muuta Eesti Ringhäälinguseadust, et tagada meedia- ja sõnavabadus Eestis,“ ütles Eesti 200 esimees Kristina Kallas.