• Loome kodaniku ja riigi vastastikusel usaldusel ning vastutusel põhineva riikliku turvavõrgu kontseptsiooni – kokkulepe riigi ja inimese vahel, mis tagab kokkulepitud ulatuses turvavõrgu neile, kes tuge vajavad.
  • Riiklik turvavõrk on personaalne, inimese jaoks arusaadav ja lähtub inimese muutuvatest vajadustest. Riiklik turvavõrk hõlmab endas tänaseid sotsiaalteenuseid, tervishoidu, tööturumeetmeid ja rehabilitatsiooni.
  • Rakendame kogu riigi käsutuses oleva info, et ennetada ja lahendada probleeme, viime sisse nii füüsilise kui virtuaalse „personaalse kliendihalduri“ kontseptsiooni, mis riigi keerukuse inimese eest ära peidab.
  • Liidame ühtsesse süsteemi ja inforuumi Haigekassa, Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti jt asutused. Vabastame KOV-id sotsiaalhoolekande ning tervishoiuteenuste osutamise kohustusest.