Mets on tähtis osa eestlaste identiteedist ja mets vajab täna meie kaitset. Raiesurve Eesti metsades on ületamas looduse ja kogukondade taluvuspiiri.

Pool kogu Eesti metsast on RMK hallata ja RMK-le püstitavad ülesanded poliitikute poolt valitud nõukogu liikmed. Seega oleme olukorras, kus Riigikogu poliitikud läbi riigi eelarves seadustatud RMK dividendi eesmärgi seadmise nõuavad Eesti metsade liigset majandamist, jätmata piisavalt ruumi elurikkusele ja rekreatsiooni aladele.

Selleks, et ei realiseeruks plaan populaarsete puhkemetsade raiumiseks, nõuame valitsuselt ja Riigikogult raiesurve kohest vähendamist. Allakirjutanute hinnangul saab raiesurvet kõige efektiivsemalt vähendada omaniku ootuse muutmisega. Valitsuse lubadused ja seatud eesmärgid ei tohi jääda vaid tühjadeks sõnadeks.

  • Teeme valitsusele ja Riigikogule ettepaneku loobuda RMK-le dividendi eesmärkide seadmisest.

Nii saavutame olukorra, kus koolitatud metsamehed saavad teha metsa majanduslikke otsuseid parimal moel ja arvestades elurikkuse ning inimeste sooviga veeta aega looduses. Metsa tuleb majandada moel, mis kõige paremini puitu väärindab. Mets ei tohi olla riigieelarve aukude lappimise allikaks.

Jätkusuutmatu metsamajandamise tagajärjel tekitatud probleemide lahendamist ei saa jätta meie laste õlule. Me ei tohi minna ajalukku kui põlvkond, kes pärandab järeltulijatele elamiskõlbmatu riigi.

Allkirjasta algatus SIIN.

Viited:

https://epl.delfi.ee/artikkel/92933393/rapitud-riigimets-laksime-otsima-vaariselupaiku-leidsime-kannud

https://leht.postimees.ee/7204994/rmk-plaanib-raiuda-ule-eesti-tuntud-puhkemets