Vaatame üle kõik riigi funktsioonid ja teeme nii riigi tegevustes kui kulutustes restardi – lõpetame tegevused, mis ei teeni meie kokkulepitud eesmärke ning teeme iga viie aasta tagant nulleelarve.

Külmutame kokkulepitud tasemel järgmiseks viieks aastaks riigivalitsemise kulud, andes ametkonnale kohustuse konstantse kulutaseme juures pakkuda aasta-aastalt paremat teenust läbi sisemiste protsesside ümbervaatamise ja digitaliseerimise.

Vajadusel emiteerime riiklikud võlakirjad, et valmis ehitada Eesti jaoks oluline taristu ja teha reforme, millel on pikaajaline positiivne mõju.