• Me usaldame oma kodanikke, ettevõtjaid ja ametnikke ja eeldame, et nad suudavad oma tegevuste eest vastutada. Peatame süveneva usaldamatuse inimeste ja ettevõtjate vastu ning õigusloome vohamise.
  • Lihtsustame seadusi ja regulatsioone lähtudes põhimõttest, et 99,9% ei pea kannatama sellepärast, et 0,1% on äkki pätid.
  • Viime läbi eurodirektiivide auditi ja eemaldame kõik ülearuse.
  • Reformime kohtusüsteemi selliselt, et see oleks kümne aasta pärast kiireim ning usaldusväärseim kogu Euroopas.
  • Lihtsamad kohtuasjad tuleb lahendada suulises menetluses, et tagada ligipääs õigusemõistmisele ka vähekindlustatud isikute jaoks.