Erakond Eesti 200 sündis poliitikas mitteosalevate inimeste  tunnetusest, et tänased poliitikud juhivad Eestit ilma pikema plaanita. Riiki valitsetakse ühe valimistsükli vaates ja valimistulemusi silmaspidades. Lisaks elukutselistele poliitikutele, kes soovivad Riigikokku kandideerida kolmandat-neljandat korda, on esile kerkimas inimesed, kes häälte saamise eesmärgil on valmis kõigeks. Sealhulgas ühiskonna lõhestamiseks läbi hirmu ja vaenu õhutamise. Selline ei ole Eesti, mida me tahame oma lastele jätta.

Eesti 200 leiab, et Eesti peab lõpetama peenhäälestamise, võtma pika vaate ja alustama reforme, mis kindlustaksid Eestile edu ka tulevikus. Meie majandus tuleb muuta targemaks, meie inimesed tervemaks ja õnnelikumaks, meie looduskeskkond puhtamaks.  Erakonna Eesti 200 eesmärk on edendada Eesti elu ja kavandada pikaajalisi poliitikaid, mis tagaksid eesti keele ja kultuuri säilimise, majandusliku jõukuse ning turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna Eestis elavatele inimestele. Eesti 200 tahab tuua poliitikasse inimesed nagu sina.

 

Mõned Eesti jaoks olulised küsimused:

Riigivalitsemine: Riik on meie ühine asi. Riigikogu tuleb reformida selliselt, et elukutseliste poliitikute asemel näeksime seal järjest rohkem arste, õpetajaid, insenere, ettevõtjaid. Parlament ei tohi muutuda soojaks töökohaks kuhu kandideeritakse kolmandat-neljandat ametiaega järjest.

Haridus: Eesti vajab ühtset koolisüsteemi, mis tähendab, et kõik Eestimaal elavad lapsed õpivad ühistes koolimajades ning koolivõrku hallatakse riigi tasandil, mitte 79. omavalitsuses eraldi. See tähenab, et hariduse kvaliteet ei sõltu tulevikus postiindeksist ja on kõikjal ühtviisi hea.

Tiigrihüpe 2.0: E-riigi tiiger on jäänud tukkuma ja see tuleb üles äratada. Eesti peab hakkama oma valduses olevaid andmeid paremini ära kasutama ja nende peale kogu oma e-riigi uuesti ümber ehitama. Eestist peab saama parim e-riik maailmas.

Personaalne riik: Kui inimene vajab riigilt abi, ei peaks ta sattuma bürokraatia rägastikku, vaid tal peaks olema üks uks, kust ta saab kõik vajaliku kätte. Olgu see siis sotsiaaltöötaja, perearst või mõni muu ametnik. Personaalne riik ei jäta kedagi maha ja see on kättesaadav kõigile sõltumata elukohast.

Null-eelarve: Eesti riik on oma eelarve juba väga palju aastaid luku taga hoidnud – suurem osa sellest uueneb igal aastal automaatselt ning seda ei ole võimalik tänase seadusandluse tõttu muuta. On aeg see lahti teha ja uuesti algusest peale kokku panna, et näha kuhu Eesti maksumaksjate raha tegelikult kulub ja kuidas me seda paremini kasutada saaksime.