Pirko Konsa
Eesti 200 Tallinna piirkonna liige
Eesti 200 juhatuse liige

Seoses hiljutise uudisega saastavate autode sissevoolust Eestisse on kerkinud üles arutelu automaksu kehtestamisest. Mina ei toeta täna säärase maksu kehtestamist, kuna see kahjustaks ebaõiglaselt eriti just maal ja väikelinnades elavate inimeste elukvaliteeti. Auto on maal tihti ainuvõimalik viis liikumiseks.

Usun, et mõistliku lahendamise jaoks ei pea kohe kedagi maksuga karistama vaid “tasuta” transpordi asemel tuleb luua võimalikult hästi toimiv ja heade ühendustega ühistransporditeenus, mis oleks ühtlasi kiire ja mugav. Suurim probleem ja arutu saastamine autodega toimub täna just linnades sh. pool heitmetest tekib Tallinnas ning Harjumaal.

Tänane ühistransport Tallinnas ja Harjumaal vajab reforme ja on hetkel arutu raiskamine, kus riiklikult rahastatud rongiliiklus ning tasuta maakonna ja linnatransport omavahel konkureerivad. Tuleb tähelepanelikult jälgida, et majandus- ja taristuministri ning Tallinna linnapea vahel sõlmitud kokkulepe konkurentsivõimelise ühistranspordi arendamisest Tallinna regioonis ei jääks vaid lubaduseks.

Ühistranspordi rahastamise suurendamiseks ja puhta õhu nimel soovitan kaaluda ummikumaksu kehtestamist Tallinnas ja Tartus, sest nii maksaksid tõesti need, kes saastavad ja need, kelle jaoks auto on ainus liikumise võimalus, jääksid karistamata. Aga enne maksu kehtestamist tuleb pakkuda inimestele alternatiivi kiire ja mugava ühistranspordi näol.

 

Pirko Konsa