• Täna on Eesti üles ehitatud selliselt, et seda oleks mugav valitseda. Me tahame kogu riigi uuesti pöörata näoga inimese poole, et siin oleks mugav elada ja tegutseda.
  • Eesti on väike, meil ei tohi olla anonüümseid kodanikke ja ettevõtteid. Me peame suutma igat inimest eesnimepidi kõnetada ja pakkuda kõigile isiklikku lähenemist. Riigi ja inimese vahele pole vaja vahendajaid.
  • Omavalitsuste otsustusprotsess on kogukondadest kaugenenud ning see tuleb tuua kogukondadele lähedale.
  • Iga inimene, iga ettevõtja on Eesti jaoks oluline. Me kohtleme kõiki austusega ja ei jooksuta neid erinevate asutuste vahel. Me kaotame ära avaldused ja taotlused kui nähtuse, sest riik juba teab, mis õigused kõigil on.
  • Inimesed ja ettevõtjad ei pea teadma, kuidas riik töötab, kogu keerukus tuleb nende õlgadelt ära võtta. Inimestel peab olema nii füüsiliselt kui virtuaalselt üks uks, kust nad endale vajaliku toe ning vastused kätte saavad.
  • Täna on Eestis 79+1 haridus- ja sotsiaalteenuste korraldamise süsteemi ning üle 20 transpordi korraldamise süsteemi. See on raiskamine.
  • Haridus, sotsiaalturvalisus ja tervishoiuteenused on Eesti inimeste põhiseaduslikud õigused ja riigi kohustus. Tagame üle kogu Eesti universaalteenuste ühtlase kvaliteedi ning kättesaadavuse läbi selle, et kaotame inimese ja riigi vahelt ära KOV-i kui vahendaja rolli.
  • Toome hariduse, tervishoiu ja sotsiaalkaitse (riiklik turvavõrk) ning transpordi korraldamise ja vastutuse kvaliteedi tagamise eest tagasi riiklike tugevate ning hästi juhitud ametite kätte. Kaotame ära „postiindeksi loterii“. NB! Ametite töötajad paigutame üle kogu Eesti, mitte ainult Tallinna!
  • Vabastame KOV-id riigi poolt delegeeritud kohustustest, näiteks sotsiaalteenuste, hariduse ja transpordi korraldamine, et võimaldada neil tõhusamalt tegeleda kohaliku elu küsimustega nagu ruumiline planeerimine, heakord ja ettevõtluseks vajaliku kohaliku taristu arendamine. Anname selleks lisaressursi. Samal ajal võimestame kohalikke kogukondi ja usaldame neid, ka rahaliselt, oma elu korraldamisel.