Plaanitava II pensionisamba vabatahtlikuks tegemisega kirjutab valitsus sisuliselt alla noorte tulevasele maksutõusule. Eesti Panga täna avaldatud analüüs näitas seda, mida Eesti 200 juba valmiskampaania ajal viitas, et keskmise pensioni suhet keskmisesse palka ei saa tulevikus enam hoida ilma maksutõusuta. Seda protsessi kiirendab veelgi kogumispensioni varade vähendamine valitsuse planeeritava otsuse tulemusel.

„Noored, sisuliselt kirjutab valitsus alla teie maksutõusule. Eesti Panga analüüs näitas selgelt, et tänase 20% asemel peate teie hakkama panustama ligi 26%-ga,“ selgitas erakonna esimees Kristina Kallas. „Tööjõud on Eestis juba täna kõrgelt maksustatud defitsiitne ressurss ning meie majanduse võimekust arvestades vajutab tulevane suurem maksukoormus veelgi raskema piduriga meie ettevõtete konkurentsivõimele,“ täiendas Kallas.

Kutsume üles valitsust tõmbama pidurit praegusele kiiruga, mõjusid hindamata ja alternatiive kaalumata avaliku debatita tehtavale otsusele. „Me ei näe ühtegi põhjust, mis sunniks valitsust kiirustama niivõrd olulise muudatusega,“ ütles Kallas. „Ainuke ajend, mis kõlab vähegi loogiliselt, on koalitsiooni soov luua olukord, kus kohalike omavalitsuste valmisteks 2021.aastal saavad inimesed korraga enda käsutusse oma kogutud säästud. See kindlasti tõstab ajutiselt inimeste meeleolu ja heaolutunnet ning tänulikkust koalitsioonierakondade suhtes. Samas on tegemist väga poliitiliselt küünilise käitumisega,“ selgitas Kallas.

Pensionisüsteemi osas üles kerkinud debatt on väga tervitatav, samuti kõik ettepanekud ja arutelud kogumispensioni süsteemi tulusamaks muutmise osas. Eesti 200 kutsub üles valitsuserakondi pidama ühiskondlikku debatti ning võtma vastu otsuseid, mis on Eesti inimeste jaoks pikas plaanis kasulikud ega lähtu lühiajalisest poliitilisest kasust.