Eestit peetakse õigusega e-riigiks. Meil on palju andmeid, need on suhteliselt kättesaadavad ning ka riigi bürokraatia nende töötlemisel pole liiga keeruline. Lähtuvalt kogutud ja olemasolevast infost võiksime teha olulisi otsuseid oma riigi arendamiseks ja paremaks toimimiseks. Paraku tõstatab reaalne elu küsimuse, kuivõrd hea on meie riigi funktsionaalne lugemisoskus tegelikult? Kas me riigina põruksime PISA testis?

Meil on palju infot, mis meil lihtsalt on. Oskusteave ja valmisolek infosüsteeme pidevalt arendada ning eelkõige nende põhjal kasulikku informatsiooni toota on kahjuks takerdunud. Meil on küll mitmeid positiivseid näiteid nt 7 registri põhine andmestik “Edukus tööturul”, riskinoorte tuvastamiseks loodud andmebaas jne, kuid analüüsitavaid andmeid on riigil sadu kordi rohkem.