Margot Roose
Eesti 200 liige
ringmajanduse ekspert

Roheline maksureform tähendab toodete ja tegevuste maksustamist vastavalt nende keskkonnamõjule ja suur osa maksukoormusest langeks tarbimisele. Väga oluline panna kaupadele ja teenustele keskkonnamõjusid selgelt näitav hinnasilt, sest ainult nii saavad inimesed teha informeeritud ostu otsuseid. Sellise maksustamise tulemusel jõuame lähemale printsiibile “saastaja maksab”. Kui hinnasilt on piisavalt kõrge ja valida on hulga roheliste alternatiivide vahel, toimubki tarbimise liikumine säästliku majanduse suunas.

Euroopas on keskkonnamõjusid arvestavate rohemaksude ja käibemaksu astmete teemal mõeldud ja analüüse tehtud juba üle 10 aasta. Üldiselt ei kahelda maksumuutuste vajalikkuses, pigem on jäädud toppama sellepärast, et rohelisuse määratlemine on keeruline ja muud kaasmõjud vajavad uurimist. Viimase aja arutlustes on aga juba täiesti rakendatavaid lahendusi tekkinud.

Loe edasi siit.