Koostame nulleelarve, arvutame välja, kui palju on vaja seatud eesmärkide saavutamiseks kulutada ja alles seejärel hakkame kujundama riigi maksupoliitikat. Nulleelarvega võtame praegused tegevused ja nendega seotud kulud lahti ja lõpetame ära tegevused ja kulutused, mis ei teeni meie riigi pikaajalisi eesmärke.

Lepime kokku, millised peaksid olema meie riigieelarve kulutused järgmise kümne aasta jooksul ja sellest lähtuvalt arvutame välja, mida ja kui palju maksustada, et see tagaks ühelt poolt soovitud laekumise ja teiselt poolt meie majanduse kõri kinni ei tõmbaks.

Me usume, et maksud on hind, mida inimesed ja ettevõtted on nõus maksma neile pakutava keskkonna eest. Sellest lähtuvalt maksavad inimesed juba praegu üsna kõrget hinda oma elukeskkonna eest ja Eesti üldine maksukoormus ei tohi lähemal ajal tõusta.

Me oleme vastu igasugustele maksumuudatustele, mille põhiline eesmärk on järgmise aasta planeeritavatele lisakulutustele katte leidmine.

Oleme veendumusel, et majanduskasvule mõjub kõige kahjulikumalt kasumi maksustamine, füüsilise isiku tulumaks ja seejärel tarbimismaksud. Kõige vähem kahjulikud on majanduskasvule jooksvad varamaksud, mida võrreldes teiste maksuliikidega on Eestis liiga vähe kasutatud.

Kahjuliku tarbimisega seotud aktsiisid (alkohol, tubakas) peavad kehtima tasemel, mis tagavad riigile maksimaalse maksulaekumise ja samal ajal suunavad inimeste tervisekäitumist.

Oleme veendumusel, et kaotada tuleb erisoodustusmaks töötajate tervise ja arenguga seotud kuludelt. Eesti 200 eesmärk on terve ja haritud rahvas.

Maksude arvutamine, deklareerimine ja maksmine peab olema nii kodaniku kui ettevõtja jaoks lihtne ja arusaadav. Eraisikute põhilisi makse peab suutma arvutada masin.

Muudame üksikisiku tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse makse töötajate maksuks ja loome igale inimesele personaalse konto, kust ta näeb läbipaistvalt seda, kuhu läheb tema maksuraha ning mis maksumuses teenuseid ta riigilt saab.