Üldpõhimõtted

  • Me usume, et maksud on hind, mida inimesed ja ettevõtted on nõus maksma neile pakutava keskkonna eest. Sellest lähtuvalt maksavad inimesed juba täna üsna kõrget hinda oma elukeskkonna eest ja Eesti üldine maksukoormus ei tohi lähemal ajal mitte mingil juhul tõusta.
  • Maksude arvutamine, deklareerimine ja maksmine peab olema nii kodaniku kui ettevõtja jaoks lihtne ja arusaadav.
  • Me oleme avatud kõigi seniste maksudogmade arutelule eeldusel, et see on kooskõlas meie sõnastatud väärtustega ja aitab kaasa meie pikaajalise nägemuse teostamisele.

Konkreetsed ettepanekud

  • Kaotame täielikult ettevõtete erisoodustusmaksu töötajate arengu ja tervisega seotud kuludelt kui jäänuki minevikust.
  • Kehtestame sotsiaalmaksu lae kolmekordse keskmise palga tasemel.
  • Kahjuliku tarbimisega seotud aktsiisid (alkohol, tubakas) peavad kehtima sellisel tasemel, mis tagavad riigile maksimaalse maksulaekumise ja samal ajal suunavad inimeste tervisekäitumist.
  • Muudame üksikisiku tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse makse töötajate maksuks ja loome igale inimesele personaalse konto, kust ta näeb läbipaistvalt seda, kuhu läheb tema maksuraha ning mis maksumuses teenuseid ta riigilt saab.