• Meie põhilised loodusvarad on viljakas muld, puhas vesi, mets ja maavarad.
  • Me hoiame oma puhast vett ja kasutame ülejäänud loodusvarasid selliselt, et igast põlluhektarist, raiutud tihumeetrist ja põlevkivitonnist jääks võimalikult palju lisaväärtust Eesti majandusse.
  • Me viime läbi põhjaliku Eesti metsatagavarade auditi, loome läbipaistvuse tegelike raiemahtude kohta ja viime raiemahud erinevate liikide lõikes tasakaalu metsa juurdekasvuga.
  • Meie eesmärk on ringmajandusega plastikuvaba Eesti ja maheriik.
  • Suurendame koos teadusinvesteeringute tõusuga hüppeliselt teadusharude finantseerimist, mis on seotud meie loodusvarade targa kaitsmise ja väärindamisega.