MTÜ Eesti 200 otsustas tänasel üldkogul muutuda erakonnaks ning minna 2019. aasta Riigikogu valimistel välja täisnimekirjaga.

„Eesti 200 on erakond, mis koondab oma ala asjatundjad ning inimesed, kes ei rahuldu vaid lühiajaliste poliitlubadustega, vaid tahavad ellu viia pikaajalisi otsuseid. Meid ei seo poliittehnoloogilised kammitsad ning mineviku taak. Me julgeme rääkida suurtest muutustest, sest me usume, et Eestis on väga suur hulk inimesi, kes tahavad ja suudavad mõista, et Eestil on neid hädasti vaja,“ ütles erakonna üks asutajatest Priit Alamäe.

Erakonna Eesti 200 eesmärk on edendada Eesti elu ja kavandada pikaajalisi poliitikaid, mis tagaksid eesti keele ja kultuuri säilimise, majandusliku jõukuse ning turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna Eestis elavatele inimestele. Erakond lähtub oma tegevuses järgmistest väärtustest: isikuvabadused, edasipüüdlikkus, läbipaistvus, vastutus, usaldus, avatus, uuendus- ja eestimeelsus. Asutamise seisuga on erakonnal Eesti 200 kokku 543 liiget.

 1. mail 2018 avaldasid Kristiina Tõnnisson, Kristina Kallas, Küllike Saar, Priit Alamäe ja Indrek Nuume ajalehes Postimees Eesti 200 manifesti „Eesti 200 vajab julgeid eestvedajaid“. 8. juunil asutati MTÜ Eesti 200 ning 21. augustil teatati soovist asutada erakond ja minna 2019. aasta Riigikogu valimistele. 

   

  Создана партия «Ээсти 200»

  Сегодня на общем собрании были решено, что политическое движение «Ээсти 200» будет преобразовано в партию и примет участие в выборах в парламент в следующем году. 

  «В состав самой молодой партии Эстонии – «Ээсти 200» входят профессионалы своего дела, а также люди, которых не устраивают краткосрочные политические обещания и которые хотят реализации долгосрочных планов. Мы не связаны с политикой недавнего прошлого. Мы не боимся говорить о больших переменах, поскольку верим, что в Эстонии очень много людей, которые хотят и могут понять, что они крайне необходимы для Эстонии», – сказал один из основателей партии Прийт Аламяэ.

  Цель «Ээсти 200» – содействовать развитию жизни в Эстонии и планировать долгосрочную политику, что обеспечило бы сохранение языка и культуры, экономическое благосостояние и безопасную и качественную жизненную среду для жителей страны. Деятельность партии базируется на следующих принципах: личные свободы, прозрачность, ответственность, доверие, открытость, инновативность и идентичность Эстонии. На момент основании партия «Ээсти 200»  насчитывала 543 члена.

  3 мая этого года в СМИ был опубликован манифест «Ээсти 200» – «Ээсти 200» нужны смелые лидеры», авторами которого стали Кристийна Тыниссон, Кристийна Каллас, Кюллике Саар, Прийт Аламяэ и Индрек Нууме. 8 июня было основано НКО «Ээсти 200», 21 августа движение сообщило о своем намерении основать политическую партию и принять участие в парламентских выборах в 2019 году.