• Üldise heaolu, majandusarengu, hariduse ja sotsiaalteenuste kättesaadavust on võimalik tagada ainult läbi kvaliteetse infrastruktuuri ning tagatud liikuvusteenuse.
  • Meie eesmärk on, et (ühis)transporditeenused peavad olema vajaduspõhised ja kättesaadavad, mitte tingimata tasuta.
  • Rail Balticu kõrval tuleb välja arendada kiire raudteeühendus Eesti põhisuundadel (Tallinnast Tartusse ja Narva).
  • Meie eesmärgiks on null laupkokkupõrget riigi põhimaanteedel. Selleks ehitame aastaks 2025 välja Tallinn-Tartu, Tallinn-Ikla ja Tallinn-Narva maanteed minimimaalselt 2+1 sõiduradadega. Vajadusel finantseerime seda läbi riiklike võlakirjade.
  • Eesti jaoks on tunneli- , raudtee- ja lennuühendused ning eriti otselennud muu maailmaga elutähtsad. Käitume sellest põhimõttest lähtuvalt.