• Olemasolev poliitiline süsteem on kinni jooksnud ning lohiseb EKRE sõnastatud eesmärkide sabas. 
  • Eesmärk viia Eesti välja Euroopa liidust on meie rahvuslike huvide ja julgeoleku vastu. 
  • Eesti 200 ülesanne on olla jõuline alternatiiv EKRE Eestit lõhkuvale ja lammutavale poliitikale.

See oli aastal 1999, kui Pärnu juhtimiskonverentsil esines maailmakuulus Harvardi politoloogiaprofessor Samuel Huntington. Kogu saalitäis rahvast Endla teatris kuulas teda hinge kinni pidades. Tsivilisatsioonide kokkupõrge, millest Huntington rääkis mõjus kainestavalt ja hirmutavalt, seda eriti veel perioodil, kui Nõukogude Liidu lagunemise järel oli Eestis veel tunda „ajaloo lõpu“ ja liberaalse demokraatia võidukäigu hõngu.

Huntingtoni hoiatus kõlas aga juba toona, et kui Venemaa valib traditsioonilise autoritaarse ja natsionalistliku tee iseenda ehitatavas slaaviõiguslikus maailma, muutub Eesti jaoks riigina elutähtsaks enda iga hinna eest läände ankurdamine. Vastasel juhul tunneb Venemaa kutset kehtestada end nn. hõõrdealade üle, kus jookseb piir lääne kristluse ja õigeusu vahel.

Suur osa Huntingtoni prognoosidest ja hoiatustest seoses tsivilisatsioonide konfliktiga on tänaseks realiseerunud. Ent meie õnneks on realiseerunud ka see, et Eesti on end edukalt integreerinud läänemaailma. Oleme saanud Euroopa Liidu ja Nato liikmeks, mis tagavad meile nii majandusliku kui sõjalise julgeoleku.

Seda hämmastavam on lugeda uudist, et Eesti Vabariigi parlamendierakond on võtnud ette ristiretke, mis seoks Eesti lahti läänemaailmast ja selle struktuuridest. EKRE käilakuju Mart Helme käiku võib vaadata kui populistlikku avaldust oma valijate konsolideerimiseks, kuid kui hinnata laiemat pilti, siis on Eesti nõrgestamine ja sidumine pigem ida kui läänemaailma väärtusruumiga nende teadlik valik. Selle kinnituseks on EKRE vankumatu soov viia ka Eestis läbi nn. Putini referendum abielu staatuse küsimuses.

Selle kinnituseks on ka EKRE üha kasvav soov seista venekeelse kooli eest Eestis. Selle kinnituseks on EKRE soov hõlmata iga hinnaga Eesti putinimeelne valija, aga ka autoritaarse, Putinit matkiva väärtussüsteemi levitamine Eestis. Selle kinnituseks on EKRE võitlus Euroopa Liidu vastu.

Olukorras, kus õhus on kiiresti eskaleeruv sõjaline konflikt Ukrainas, mõjub EKRE liidrite käik, hakata Eestit läänemaailmast lahti haakima, veel eriti vastutustundetult. Tõenäoliselt pole juhus ka see, et samasuguse avaldusega Euroopa Liidust lahkumise suhtes tuli üleeile välja ka Saksamaa paremäärmuslik AFD partei. Euroopa paremäärmuslike parteide seos Kremli kahtlase rahaga on täna kinnitust leidnud fakt ning selle taga on Venemaa soov iga hinna eest lammutada ning lõhkuda Euroopa Liitu, aga laiemalt hävitada kogu avatud ja demokraatlikku läänemaailma.

Kui selles avatud maailmas puudub juhtimiskindlus ning liidriroll, siis võibki see mõjutustegevus olla viljakandev, nagu nägime viis aastat tagasi Brexiti puhul. Kui britid leidsid end toona väljaspool Euroopa Liitu, siis meid võib halvemal juhul ähvardada iseseisvusest ilmajäämine. Juhtimiskindluse ja tugeva liidrirolli puudumine peaks tegema täna murelikuks ka meid, kuna meie olemasolev poliitiline süsteem on kinni jooksnud ja lohiseb EKRE sõnastatud eesmärkide sabas. Just Eesti 200 ülesanne on olla siin jõuline alternatiiv EKRE Eestit ja Euroopat lõhkuvale ja lammutavale poliitikale.