• Kultuuri toetust ja rahastust käsitletakse kui investeeringut, mitte kui kulu.
  • Kultuuriinvesteeringud peavad muutuma sarnaselt kultuuriloomega dünaamilisemaks ja valdkonnaülesteks.
  • Kultuurivaldkonnas tegutsevad loojad (kunstnikud, kirjanikud, režissöörid, lavastajad, heliloojad, muusikud jpt) peavad olema väärikalt tasustatud ning neile peavad olema tagatud sotsiaalsed garantiid.
  • Kultuuriarengu ja -investeeringute otsustusprotsessi tuleb rohkem kaasata oma ala kompetentsikeskusi, eelkõige ülikoole ja erialaliite.
  • Tuleb suurendada vahendeid kultuuripärandi digitaliseerimiseks ja digikultuuri arenduseks.  
  • Võimestada väljaspoole Tallinna jäävate kultuuritaristute tegevusi.