Erakonna Eesti 200 juhatus koguneb esimesele koosolekule kolmapäeval, 7. novembril, et valida erakonnale aseesimehed ning panna paika järgnev töökorraldus.

„Hakkame kohe hoogsalt tööga pihta, sest aega on meil vähe. Mul on kõige enam hea meel selle üle, et laupäeval valisid erakonna liikmed nii mitmekesise ja spetsialistidest koosneva juhatuse. Meie juhatuse 12 liikme seas on viis naist, kaks eestivenelast, ettevõtjad, teadlasi, haridusjuhte. Kõik nad on oma valdkonnas tuntud ja tunnustatud spetsialistid,“ rääkis Eesti 200 juht Kristina Kallas.

Kolmapäevasel koosolekul jagatakse juhatuse liikmete vaheline tööjaotus, alustatakse valimisnimekirjade ja valimisprogrammi koostamise protsessi ning arutatakse ka muid edasisi tegevusi.

Eesti 200 juhatuse koosseis:

Kristina Kallas (esimees) on sotsiaalteadlane ja lõimumisvaldkonna ekspert. Alates aastast 2015 juhib ta Tartu Ülikooli Narva kolledžit. Lisaks on ta olnud ka Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige, OSCE konsultant Moldova valitsuse integratsioonibüroo juures ja Kõrgõsztani presidendi administratsiooni juures integratsiooniprogrammi hindamise läbiviimises. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal, omandanud samal erialal magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolis ja doktorikraadi riigiteadustes Tartu Ülikoolis. Lisaks on ta Integratsiooni ja Migratsiooni sihtasutuse “Meie Inimesed” nõukogu esimees.

Priit Alamäe on ettevõtja ja Baltikumi suurima rahvusvahelise tarkvaraarendusettevõtte Nortal asutaja ja juht. Ta on pälvinud 2011. aastal Eesti Aasta Ettevõtja tiitli ja 2016. aastal pärjati ta Valgetähe IV klassi ordeniga. Priit Alamäe on lõpetanud Tartu Ülikooli majanduse erialal. Lisaks ettevõtlusele on ta tegev ka teistes ühiskondlikult vajalikes ettevõtmistes, näiteks on ta üks Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi asutajatest.

Kadri Haller-Kikkatalo on arst, doktorikraadiga meditsiiniteadlane ja tervishoiusüsteemi spetsialist, kes on 15 aastat tegelenud teadus- ja õppetööga Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, analüüsinud Eesti Haigekassas raviarvete andmebaasi tervishoiu teenuste tarbimise ja nende mõjurite suhtes ning töötanud kliiniliste ravimuuringute andmehaldur-statistikuna IT-firmas.

Pirko Konsa on ettevõtluspoliitika asjatundja, tehnoloogiaentusiast ja ettevõtja. Ta on GH Holding OÜ juhatuse liige ja osanik, on olnud Eesti Arengufondi tegevjuht, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ja Tallinna Teaduspark Tehnopoli juhatuse liige, Eesti Majandusministeeriumi Ettevõtluse talituse juhataja. Pirko on omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas bakalaureusekraadi rahvamajanduse erialal ning täiendanud end ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magistriprogrammis. Hetkel aitab ta Tehnopoli inkubaatoris idufirmasid, aitab kaasa innovatsiooniga tegelevate organisatsioonide tekkele ja Õpilasfirmade programmi arenemisele ning levikule.

Margarita Källo on lõpetanud sotsiaaltöö ning rahvusvaheliste suhete erialad cum laude, lisaks sai ta bakalaureusekraadi ka ärirahanduse ja majandusarvestuse alal. Ta töötas avalikus sektoris integratsiooni valdkonnas ning omab kogemusi suure rahvusvahelise projekti elluviimisel erasektoris.

Lauri Luht töötab alates 2018. septembrist NATO Küberkaitse keskuses Tallinnas, juhtides maailma ambitsioonikamate ja suurimate küberkaitse õppuste korraldamist. Enne seda töötas Lauri üle 5 aasta Riigi Infosüsteemi Ametis kriisijuhi ja osakonnajuhatajana, vastutades riiklikul tasandil küberkriisideks valmisoleku, planeerimise ja olukorrateadlikkuse eest. Varasemalt on Lauri töötanud Siseministeeriumis kriisireguleerimise alal nõunikuna. Alates 2009. aastast annab Lauri loenguid Sisekaitseakadeemias küberjulgeoleku ja kriisireguleerimise ainekursustel. Lauril on rahvusvaheliste suhete magistrikraad Tartu Ülikoolist.

Nikita Lumijõe on magistrikraadiga riigiteadustes, Tartu Ülikooli projektijuht, kelle juhendamisel korraldas Eesti 200 noortemeeskond haridusteemalised seminar-arutelud Jõhvis, Tallinnas ja Tartus. Nikita oli Eesti 200 esindaja Noorte arvamusfestivalil, Noortefoorumil Riigikogus, ETV+ telesaates “Kes keda?” ning kanalis France24. Nikita eesmärgiks on kaasata noori Eesti 200 poliitika kujundamisesse, et garanteerida laiahaardelisem kandepind ja erakonna areng.

Meelis Niinepuu on juhtimiskonsultatsiooniettevõtte Civitta asutaja. 2001. aastal asutatud ettevõtte tegutseb tänaseks 12 riigis ja sellel on pea 300 töötajat. Civittas on Meelis vastutanud suurte taristuprojektide ettevalmistamise ja elluviimise eest nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Ta on investeerimisettevõtte Wiser üks kaasasutajatest. Ta on Eesti Mälu Instituudi nõukogu esimees ja Rail Baltic Business Network’i juhatuse liige. Meelis on õppinud Tartu Ülikoolis avalikku haldust ning osalenud ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise  magistriprogrammis.

Liina Normet on tervishoiuteenuse ja – tehnoloogia asjatundja ning ettevõtja. Ta on asutanud ettevõtte MiaMed, mis pakub ämmaemanda nõuandetelefoni teenust Callmidwife.com. Varasemalt on ta töötanud ka ämmaemanda assistendida Ida-Tallinna Keskhaiglas. Lisaks tegeleb ta MTÜ Ootuse Rõõm kaudu puudust kannatavate rasedate ja väikelaste emade abistamisega.

Igor Taro on ajakirjanik ja riigiametnik. 2016–2017 oli ta Põlva maavanem ja 2017–2018 Põlva Vallavolikogu esimees. Igor Taro on kuulunud mitmete asutuste nõukogudesse ja on tänagi AS Värska sanatooriumi juhatuse nõunik. Ta on töötanud nii Aktuaalse Kaamera Võru- ja Põlvamaa korrespondendi, Postimehe välistoimetuse juhataja ja toimetajana kui SL Õhtulehe Moskva korrespondendina. Täna kuulub Igor Taro Kaitseliitu, korporatsiooni Sakala, Seto Kongressi Vanemate Kogusse ja Põlvamaa Lasterikaste Perede ühingusse. Ühtlasi on ta Kagu politseijaoskonna abipolitseinik ja Eesti 200 üks asutajatest.

Margus Tsahkna on Riigikogu liige ja kaitsevaldkonna ekspert. Ta on olnud aastatel 2016-2017 Kaitseminister, 2015-2016 Sotsiaalkaitseminister ja 2007-2015 Riigikogu liige, kus aastatel 2011-2014 oli ta sotsiaalkomisjoni esimees. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis usuteadust, täiendanud end Toronto Ülikoolis rahvusvahelise õiguse ja Tartu Ülikoolis õigusteaduse alal. Ta kuulub korporatsiooni Sakala, Kindral Johan Laidoneri Seltsi ja NATO Ühingusse, on MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu asutaja ja Kaitseliidu Vanematekogu liige.

Kristiina Tõnnisson on sotsiaalteadlane ja Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja, varasemalt olnud Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži direktor ja Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensise tegevjuht. Kristiina Tõnnisson on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna avaliku halduse erialal, läbinud TÜ sotsiaalteaduskonna Master of Public Administration programmi, lõpetanud New Yorki Ülikooli juhtimisteaduste erialal ja omandanud doktorikraadi TÜ avalikus halduses ja sotsiaalpoliitikas. Täna on ta Eesti Teadusagentuuri hindamisekspert, Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensise nõukogu liige, Eesti avatud valitsemise partnerlusprogrammi hindaja, COST hindamisnõukogu ekspert ja TÜ sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu liige.

Tiit Elenurm on majandusteadlane ja investor, kes töötab Estonian Business Schooli juhtimise õppetooli professorina. Lisaks teadustööle omab ta pikaajalist juhtimiskogemust eraettevõtlusest. Ta lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi ökonomistina ning kaitses doktorikraadi Moskva Plehhanovi nimelises rahvamajandusinstituudis. Ta kuulub Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni, kus investeerib aktiivselt idufirmadesse.