Kandidaat nr. 827

Ülo Pikkov

Tallinn (Mustamäe ja Nõmme)

Ülo Pikkov (1976) on rahvusvaheliselt tunnustatud filmitegija, produtsent ja õppejõud. Pikkov õppis filmitegemist Turu Kunstiakadeemias Soome Vabariigis ja alates 1996.a. on lavastanud mitmeid auhinnatud animatsioonfilme (“Tühi ruum”, “Tik-Tak”, “Keha mälu”, “The End”, “Dialogos”). Ta on kirjutanud filmiteemalisi artikleid ning ilukirjanduslikke raamatuid nii lastele kui täiskasvanutele. 2005.a. lõpetas ta Tartu Ülikooli Õigusinstituudi, spetsialiseerudes meedia ja autoriõiguse teemadele. Pikkov on raamatu “Animasoofia, teoreetilisi kirjutisi animatsioonfilmist” (2011) autor. Aastatel 2006-2016 töötas Pikkov Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni osakonnas dotsendina, tegeledes professionaalsete animafilmitegijate koolitusega.

Pikkov kaitses Eesti Kunstiakadeemias 2018. aastal doktorikraadi (PhD) tööga “Anti-animatsioon, Ida-Euroopa animatsioonfilmi eripära”.

Ülo Pikkov on abielus ja kahe lapse isa. Ta on kuulunud aastaid audiovisuaalautoreid ühendava autorikaitse organisatsiooni EAAL juhatusse ning olnud tegev Euroopa Liidu ja Eesti autoriõiguse ühtlustamisega. Samuti on Pikkov juhtinud Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalset sihtkapitali ning kuulunud Eesti Kultuurkapitali nõukogusse. Pikkov kuulub Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse (MEDIT) nõukogusse. Pikkov on Kaitseliidu liige, kuuludes Eesti Kaitseliidu Toompea malevkonda.