Kandidaat nr. 894

Ronald Laarmaa

Jõgeva- ja Tartumaa (va. Tartu linn)

Õppejõud ja hüdrobioloog

Kogu oma senise elu olen erinevate rollide kaudu olnud seotud haridussüsteemiga: läbi põhi- ja keskkooli õpilasena, bakalaureuse- ja magistriõppes üliõpilasena, hetkel aga doktorandi, nooremteaduri ja õppejõuna. Olen omal nahal tundnud haridusmaastiku käänulist ja vahetevahel ka auklikku teed ja näen kuidas seda hädasti kohendada on vaja. Minu eesmärk on oma teadmiste, oskuste ja kogemustega panustada Eesti hariduse ja teaduse jätkusuutlikusse, et Eesti inimesed oleksid haritud ja Eesti teadus oleks suunanäitajaks kogu maailmale. On tagumine aeg alustada haridusvaldkonna päris probleemide lahendamisega. Erialalt olen hüdrobioloog ning uurin peamiselt siseveekogusid. Meie peamised varad on terve ja targasti majandatud mets, viljakas muld ning puhas vesi. Üht ei saa ega tohi majandada teise arvelt. Oleme harjunud majandama põlde ja metsi, ent tänaseni pole suutnud tervendada mitte ühtegi seisuveekogu. Ometi on mitmete Eesti veekogude põhjasetted väga fosforirikkad, see loodusvara on tähelepanuta jäetud. On aeg hakata arendama ja rakendama ringmajandamise mudeleid, et meie loodusvarad oleksid maksimaalselt väärindatud. Olen avatud ja aktiivne inimene, töökus ja kohusetundlikkus on aidanud mul saavutada palju enesele seatud eesmärkidest. Vabal ajal loen palju ning täiendan oma teadmistepagasit igal võimalikul moel. Olulised otsused põhinegu teadmistel, mitte emotsioonidel!