Kandidaat nr. 820

Piret Kürbis

Tallinn (Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita)

Disainer

Kutsudes mõtlema endaga kaasa, haaras Eesti200 tähelepanu selge, aruka ja hooliva viisiga kõneledes, inimliku palgega parimas mõttes. Soov olla osaline ja kuuluda kokku sai kindlaks otsuseks, et on sobiv aeg ja koht anda oma parim, et aidata Eestile kaasa. Kõik on oluline – nii väike algus kui suur saavutus, iga inimene ja rahvas tervikuna, mets ja meri, alalhoidlikkus ja avatud meel, tasakaal nende vahel. Kuna kõik vastused ei ole ette teada, siis tõstmaks teadlikkust, oleks arukas paljudel teemadel algatada ühiskonnas laiem arutelu. Lasta kõneleda kogenud ja oma ala hästi tundvatel inimestel ning võtta neid seejärel ka kuulda. Et oleks vähem vastastikust ükskõiksust inimese ja riigi vahel, püüda mõelda kaasa, et kujundada teadlik arvamus. Hoides nii vaimu kerges toonuses, saada olla osaline riigi käekäigus ja arengus. Sest see on ainus koht maailmas, kus on peensusteni mõistetav eesti keel ja eesti meel.